My family

Autor: eleva Gherbăluță Tatiana – Clasa: XII-a D
Profesor îndrumător: Andrei Elena
Colegiul Economic Buzău

No family can really be like the embellished type that most people have in their minds. My family makes no exception, as it is not full of joy, peaceful and happy twenty-four hours, seven days a week. That would be impossible, because you cannot have the notions of joy, peace and happiness and you cannot experience these feelings if you have never felt bad, disturbed or sad.
Therefore, a family like my own is four people living together under the same roof, sharing secrets and news, having argues or petty fights over nothing, and still staying together. For me that is what a family means: going through hell and back, staying in one piece.
My family is not the best one out there and we have fights quite often, but I know that if I am in trouble, sick or in need of assistance, they will be there for me, doing their best to support me. And that is why I consider that my family is joyful, peaceful and happy, although each of us is so different.

My beautiful family

Autor: eleva Necula Alexandra Gabriela – Clasa: XII-a D
Profesor îndrumător: Andrei Elena
Colegiul Economic Buzău

I think that family is very important for each of us and it also has an important role for us.
We are four in our family: my mother, my father, my sister and me. The most important thing in my family is that we get on so well. I get on well with my sister because she is a wonderful person and I also get on well with my parents. They are like some friends for me and they always understand me. All the members of my family help me whenever I need and they sustain me in what I want to do. So I have spent a lot of beautiful moments with my family.
In my family happiness is present every moment. Despite of different problems, we know to be happy and together we get over the difficult moments of our lives. Peace is also present in our family. I have never had a fight with my sister or my parents. We always find the right way to be a happy family. We live in peace and happiness and this encourages me very much.
That is why my family represents an important part in my life. Without them I would not be who I am today. I respect and love them very much.

Dificultăți în procesul de angajare a absolvenților Colegiului Economic

Autor: eleva Nicolae Rodica – Clasa: X-a E
Profesor îndrumător: Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

Motivele care îi fac pe absolvenţii Colegiului Economic să-şi dorească schimbarea locului de muncă.
Elevii Colegiului Economic care doresc schimbarea locului de muncă sunt foarte puţini deoarece liceul are profil economic şi îi ajută foarte mult să-şi găsească un loc de muncă.
Aceste motive sunt:
talente pentru o disciplină din celelalte arii curriculare decât tehnologii (limbă şi comunicare, matematică şi arte, educaţie fizică, om şi societate);
neînţelegerea din diferite motive a obiectului, contabilitate.
Ce vor absolvenţii noştri de la viitorul loc de muncă ? Continuarea

Industria textilă – importanță economică și socială

Autor: eleva Bădică Angela – Clasa: XI-a B
Profesor îndrumător: Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Industria textilă, ca ramură a economiei naţionale, contribuie la realizarea bunurilor de larg consum sub formă de fire, ţesături, tricoturi, materiale textile neconvenţionale şi confecţii din ţesături sau tricoturi.
Produsele textile, fiind destinate satisfacerii unei necesităţi fundamentale a omului, au ocupat din totdeauna un loc important în consumul populaţiei, urmând ca ordin de prioritate imediat după produsele alimentare. Generat deopotrivă de amplificarea producţiei materiale şi de exigenţele beneficiarilor, consumul de produse textile a cunoscut următoarele stadii:
satisfacerea strict a nevoii vestimentare, de ordin fiziologic. În această etapă consumul de produse textile a evoluat având ca factori determinanţi condiţiile de climă, natura activităţii prestate, vârsta, sexul; Continuarea

Subramurile industriei textile

Autor: eleva Rudaru Mariana-Mihaela – Clasa: XI-a B
Profesor îndrumător: Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Industria textilă, ca ramură producătoare de bunuri de larg consum, include următoarele subramuri: filatură, ţesătorie, tricotaje, confecţii, textile-neconvenţionale, finisare textilă, pasmanterie şi industria de prelucrare a pieilor şi blănurilor (fig. 1). Continuarea

Participarea elevilor din Colegiul Economic la Târgul locurilor de muncă

Autor: eleva Țîrdea Diana – Clasa: X-a E
Profesor îndrumător: Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

Realizarea fiecăruia dintre noi pe plan profesional şi în viaţă este un proces cumulativ de lungă durată. Existenţa este în acelaşi timp o perpetuă competiţie cu ceilalţi în care punem în joc tot ceea ce ne-ar putea avantaja. Într-o lume în care spiritul concurenţial se impune ca o condiţie sine qua non a existenţei sociale, a avea succes devine un sinonim cu a fi relevant în profesie, în câmpul relaţiilor interumane, într-o comunitate. Una dintre preocupările principale ale şcolii este şi sprijinirea tinerilor absolvenţi pentru a-şi găsi un loc de muncă sigur şi cu perspective. Continuarea

Studiu de specialitate – Tendințe novatoare necesare actului didactic

Autor: prof. Alina Preduț
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, Turda

În secolul XXI, a apărut foarte pregnant necesitatea de adaptare la tehnologia modernă, de predare prin intermediul computerului, de utilizare a unor resurse de selectare a informației care să permită dezvoltarea gândirii și a creativității.
Metodele cele mai adecvate sunt alese în funcție de colectivul clasei de elevi pentru a forma comportamente, iar învățarea centrată pe elev este ce care duce la progres și motivează elevii spre a deveni independenți. Modul în care se pregătesc și învață elevii diferă foarte mult, iar descoperirea lor permite o abordare interdisciplinară. Posibilitatea de a crea filme, prezentări, desene, muzică și altele poate avea un rol important în stimularea elevilor spre noi descoperiri. Continuarea

Studiu de specialitate – Perspective de lectură asupra operelor literare

Autor: prof. Alina Preduț
Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, Turda

Literatura este un tărâm prelungit de nemărginire în care orice cititor se simte în siguranță deoarece își regăsește o parte din trăiri și împărtășește din sentimentele personajului literar, gustând din plin emoția estetică. Scriitorul sugerează fiorul eternităţii de-a lungul lentei sale incursiuni literare care duce la dilatarea timpului, a clipei prezente. Rezonanţele melancolice ale trecutului şi ale amintirii, integrarea umană în vastitatea naturii, farmecul peisajului, liniştea de început de lume, unicitatea trăirii clipei care primeşte atributele veşniciei sunt elementele fundamentale care duc la iniţierea şi înţelegerea armoniei universale promovată de sufletul romantic sadovenian. Sadoveanu este un povestitor, iar povestea sa are rezonanţe de poem sau baladă. Drept rezultat al sentimentului de nemulţumire al oamenilor, apare retragerea din prezent în trecut şi rezistenţa în faţa civilizaţiei. Continuarea

Crucea – izbăvirea noastră

Autor: prof. Dirle Vasile Daniel
Școala Alexiu Berinde Seini
Școala Nr.1 Seini

Cuvântul cruce, provine din grecesul stauros şi latinescul crux având sensul de a crucifica pe cineva pe lemn. Crucificarea a fost practicată de fenicieni, cartaginezi, apoi ea e folosită pe scară largă în Imperiul Roman pentru sclavii provinciali şi infractori dar în foarte rare cazuri pentru cetăţenii romani doar atunci când autorităţile voiau să accentueze gravitatea faptei. Sunt cunoscute după formă trei tipuri de cruci: cruce greacă (întâlnită pe Bisericile Ortodoxe), cruce latină, cea cunoscută pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos şi crucea Sfântului Andrei cel dintâi chemat la apostolat şi rastignit la Patras în Grecia în formă de x. Continuarea

Icoana – fereastră spre Dumnezeu

Autor: prof. Dirle Vasile Daniel
Școala Alexiu Berinde Seini
Școala Nr.1 Seini

Cuvântul icoană provine din grecescul eikon şi înseamnă reprezentare a unei lumi duhovniceşti cu ajutorul lucrurilor materiale. În Vechiul Testament Dumnezeu nu era reprezentat în mod material fiindcă se descoperise oamnilor doar prin vorbă iar lui Moise nu îşi arătase faţa atunci când i se descoperise pe Muntele Sinai. Poporului lui Israel i-a vorbit nu i s-a descoperit deplin: ,,şi glasul cuvintelor Lui L-aţi auzit, iar faţa Lui n-aţi vazut-o, ci numai galsul I L-aţi auzit.”
Doar în Noul Testament Mântuitorul ia chip de om şi se apropie de creatură ca să o ridice la starea harică pe care o pierduse în paradis: ,,Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşuit între noi!”(Ioan1,14) deci dumnezeirea apare vazută de ochii oamenilor. Continuarea

Studiu de caz – Stimularea și organizarea motivației în învățare a elevilor

Autor: prof. Bâgu Corina
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

Subiectul: C. C.
Vârsta: 8 ani şi 7 luni

Prezentarea
C.C. este o fetiţă de aproape 9 ani ani, elevă în clasa a III-a. Provine dintr-o familie organizată, interesată de educaţia ei. Copil dezvoltat normal, cu o stare de sănătate bună, are asigurate toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări din toate punctele de vedere. Fiind singurul copil al familiei este puţin răsfăţată de mama şi bunica.
La venirea ei în clasa I, C.C. plângea zilnic, dimineaţa când părinţii o lăsau în clasă, când era provocată să răspundă, când primea o sarcină sau când intra cineva în clasă. Refuza să răspundă când era solicitată, refuza comunicarea cu învăţătorul şi ceilalţi copii, era foarte retrasă, dar liniştită şi cuminte. Deseori când un coleg se apropia de ea şi încerca să-i vorbească începea din nou să plângă. Refuzul sarcinilor şi al comunicării, interiorizarea în lumea ei şi neputinţa de a se adapta la comunitatea şcolară au dus la refuzul participării la activitarea de învăţare şi acumularea unor goluri în cunoştinţele acumulate la şcoală. Continuarea

Studiu de specialitate – Modernitatea poeziei lui Ion Barbu

Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Poet modern, pentru care poezia „e o prelungire a geometriei”, Ion Barbu (1895-1961), pe numele său adevărat Dan Barbilian, impune în literatura română un nou model de poeticitate care îl singularizează printre poeţii interbelici. Ineditul operei barbiene, dar şi dificultatea receptării ei, constă, în opinia lui Tudor Vianu, în cultura sa ştiinţifică şi în extrema condensare a stilului său.
A debutat ca poet, în 1918, la revista Literatorul a lui Al. Macedonski. În anul următor el semna în Sburătorul lui E. Lovinescu. Poezia sa a fost un act pur voluntar şi, cum a scris într-un poem, narcisist. Un pariu colegial cu T. Vianu, câştigat într-un mod spectaculos. Continuarea

Evaluarea inițială (predictivă) la limba și literatura română

Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăţământ respectivă. Informaţiile obţinute în urma realizării unei evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la posibilităţile elevilor sau a iniţierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare. Continuarea

Profesia de dascăl, între standardizare și creativitate

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

Motto: ,,Învăţătorul adevărat este omul care se eliberează de toate obstacolele care îl
împiedică să înţeleagă copilul, nu e de ajuns numai să caute să devină din ce în ce mai bun”.
(Maria Montessori, 1991)

Exigenţele faţă de profesia de învăţător se corelează strâns cu cele pe care societatea omenească le manifestă, în dinamica dezvoltarii ei, faţă de educaţie.
Societatea se schimbă şi, odata cu ea, şi sistemele de educaţie. Aşa se explică faptul că în aproape toate ţările lumii au avut şi au loc reforme în domeniul educaţiei şi învăţământului. De exemplu, în România, reforma şi-a propus să realizeze un învăţământ mai performant şi mai pragmatic, racordat la standardele cu care se operează în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări dezvoltate ale lumii. În funcţie de aceste shimbări, dar şi de implicaţiile globarizării asupra indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, învăţătorii urmeaza să îndeplinească roluri noi.
Aşadar, de exemplu, prin metodologia de aplicare a noului curriculum naţional li se cere învăţătorilor să creeze activităţi (situaţii) de învăţare adecvate obiectivelor proiectate, ţinând seama, desigur, de natura subiectului lecţiei şi de particularităţile clasei de elevi. Ideea nu este nouă în pedagogie, însă rolul învăţătorului este mai recent el fiind astăzi formulat explicit şi specificat în documentele de proiectare didactică.
Un alt rol ar putea fi acela de mediator în procesul cunoaşterii sau de consiliere, alături de rolul tradiţional de transmiţător de informaţii, la care nu se renunţă, dar a cărui pondere este vizibil în scadere, în cadrul învăţământului modern, centrat pe competenţe.
De asemenea, învăţătorul de astăzi este un veritabil agent al schimbării, pregătindu-şi elevii în această perspectivă care se constituie, tot mai mult, într-o dimensiune a omului contemporan.
Nu în ultimul rând învăţătorul este chemat să se implice în luarea deciziilor de politica educaţională la diferite niveluri, precum şi în procesul, complex şi dificil, de inserţie profesională şi socială, corespunzătoare noilor condiţii.
O seamă de roluri noi sau de roluri vechi reconsiderate, derivă şi din implicaţiile educaţiei permanente asupra programelor şcolare. Acestea tind să se integreze atât în plan orizontal, cât şi pe verticală, să fie centrate pe valori, atitudini şi motivaţie, să cultive independenţa, propria responsabilitate, autoanaliza critică, flexibilitatea şi autoînvăţarea, facilitând dezvoltarea oamenilor în aşa fel încât aceştia “să întâmpine schimbarea cu interes, entuziasm şi nu cu frică şi rezistenţă” (fragment)

Portofoliul- metodă alternativă de învățare și evaluare

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

În elaborarea diferitelor instrumente de evaluare, profesorul sau învăţătorul îmbină şi aplică diferite metode, procedee şi reguli cu măiestria proprie. Ansamblul tradiţional al metodelor de evaluare este îmbogăţit astăzi cu noi tehnici pe care practica şcolară le pune în evidenţă.
Metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: “pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu intruirea/învăţarea, iar pe de altă parte privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată”.
O metodă de evaluare flexibilă,complexă,integratoare, care asigură promovarea interdis-ciplinarităţii, este portofoliul. Ea oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de evaluare. Continuarea

Aptitudinea pedagogică

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

Aptitudinea este o conduită complexă, de învăţare sau exercitare a unei profesiuni, care necesită din partea subiectului capacităţi şi aptitudini adecvate. Capacitatea este ea însăşi condiţionată de prezenţa unei aptitudini care poate fi dezvoltată prin experienţă şi o formare adecvată. C. Spearman (3) l-a utilizat pentru a desemna inteligenţa, în timp ce acelaşi cuvânt însoţit de un calificativ este utilizat la subiecţii cu aptitudini specifice, neintelectuale, sociale sau motorii, care pot desemna şi achiziţiile necesare exercitării unei activitaţi foarte specializate ca bătutul la PC sau conducerea unei maşini.
Dezvoltarea metodelor de măsurare a aptitudinilor, studiul relaţiilor dintre rezultatele acestor măsurători şi factorii care le explică au permis definirea unui mare număr de aptitudini specifice cum ar fi: Continuarea

Studiu de specialitate – Metode activ-participative utilizate în predarea limbii și literaturii române

Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Activităţile participative sunt metode de interacţiune între cei care învaţă. Ele se disting prin caracterul lor solicitant punând în acţiune forţele intelectuale ale elevilor: memoria, imaginaţia, creaţia, voinţa. Aceste metode au un permanent caracter formativ-educativ, au în vedere dezvoltarea gândirii critice a elevilor.
În activitatea desfăşurată am încercat să observ cu atenţie efectele pe care le produc anumite modalităţi de lucru, mijloace, strategii, în permanenţă am fost preocupată să găsesc răspunsurile la întrebarea ”Ce se întâmplă acum în mintea elevilor?”, pentru că noi, dascălii avem obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei personale, de a le da elevilor şansa de a se afirma ca adevăraţi descoperitori ai noului. Continuarea

Stimularea personalității elevilor prin activitățile extrașcolare

Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Activităţile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofer cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Experienţa în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că serbrile şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinţii lor. Am explicat, în momente oportune, cu tact şi cu răbdare, motivul și sensul serbării, am antrenat părinţii în pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor și talentului său. Continuarea

Studiu de caz – Elev cu dificultăți de învățare

Autor: înv. Panțeru Elena
Șc. Gimnazială Galeșu – Brăduleț, jud. Argeș

Prezentarea cazului:
Numele elevului: E. F.,vârsta 9 ani, clasa a III-a.
Elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă la disciplinele: limba română, matematică, ştiinţe, limba germană. Rezultate acceptabile are la disciplinele: religie, educaţie muzicală, educaţie plastică şi educaţie fizică.
Date despre mediul familial:
Este fiul lui E.M.L., tatăl fiind necunoscut. Din cauza condiţiilor precare, copilul locuieşte cu naşii lui, fiind crescut de aceştia încă din primul an de viaţă. Mama este singură cu ceilalţi fraţi ai săi, 2 surori gemene cu vârsta de 6 ani şi un frate la grădiniţă. Continuarea

Proiect educațional local – Toleranța și beneficiile ei

Autor: prof. Loghin Diana
Liceul „Ștefan Procopiu”, Vaslui

Lumea în care trăim se confruntă cu războaie, terorism, crime împotriva umanităţii, discriminarea minorităţilor şi a imigranţilor şi cu o multitudine de alte abuzuri împotiva fiinţei umane. Şi o dată cu teribilele ameninţări la adrea vieţii şi dezvoltării planetei creşte şi potenţialul de tensiune ce duce la intoleranţă.
Considerăm că un proiect cu tema ,,Toleranţa şi beneficiile ei” este necesar tocmai din aceste motive. Toleranţa nu o vedem doar ca pe o obligaţie de ordin etic, ci şi ca pe o necesitate de ordin politic şi juridic. Ea reprezintă respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane. Aşa cum afirma Victor Hugo, ,,toleranţa este apanajul umanităţii”. Ea este o virtute care face ca pacea să fie posibilă, contribuind la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Toleranţa semnifică faptul că fiinţele umane au dreptul de a trăi în pace şi de a fi cele care sunt. Ea reprezintă responsabilitatea care susţine drepturile omului, pluralismul, democraţia şi statul de drept. Continuarea