Transmiterea tezaurului creației populare la îndemâna noastră


Autor: înv. Panțeru Elena
Școala Gimnazială Galeșu – Brăduleț, jud. Argeș

Frumoasele obiceiuri şi tradiţii româneşti constituie o indiscutabilă carte a vieţii, un îndrumător pentru demnitate, cinste, omenie, care duce la dezvoltarea mândriei naţionale. Creşterea şi educarea copiilor în cultul respectării şi păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor revin tuturor factorilor implicaţi în instrucţie şi educaţie.
Prin folclor înţelegem creaţia artistică, colectivă, orală şi anonimă a unui popor, ce ne oglindeşte concepţia despre lume şi viaţă. Folclorul este cunoscut şi sub denumirea de artă populară. George Enescu spunea: „Folclorul nostru nu numai că este sublim dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât toată muzica aşa zisă savantă. Folclorul e mai melodic decât orice melodie; poate fi duios, ironic, vesel, drag.”
Noi, dascălii, chiar dacă nu suntem creatori de folclor, avem la îndemână, prin meseria noastră, oportunitatea de a crea o stare de spirit pozitivă în rândul copiilor şi al părinţilor învăţându-i să aprecieze valoarea şi frumosul, să facem ca jocul şi voia bună să fie în inimile lor.

Vocaţia de învăţător presupune aptitudini şi capacităţi intelectuale, preocupare pentru respectarea intereselor copilului, dar şi un foc sacru venit să contopească aceste calităţi în folosul celor încredinţaţi spre formare. Elevii trebuie ajutaţi sa-şi îndrepte atenţia spre fondul străbun de valori artistice şi documentare pentru a-l aprofunda, a-l iubi şi a-l răspândi. Aşadar, noi, dascălii, suntem chemaţi să-i îndrumăm în acest sens, valorificând orice prilej atât în cadrul orelor de educaţie muzicală, plastică, dar mai ales în cadrul serbărilor şcolare la sfârşit de an şcolar şi cu ocazia unor evenimente deosebite (Crăciun, 8 Martie etc.). (fragment)

 

Publicitate