Studiu privind optimizarea procesului de predare – învățare la fizică prin folosirea experimentului didactic


Autor: prof. dr. Mădălina Ochia
Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

Rezumat
În contextul apropierii cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică, şcoala trebuie să atribuie un rol sporit ştiinţei în activităţile educaţionale. Ea ar trebui să le ofere elevilor oportunitatea de a se dezvolta în structurarea gândirii formale, în dezvoltarea capacităţii de a formula ipoteze, în crearea unei stări emoţionale favorabile ce se obţine în cazul unei demonstraţii reuşite, în dobândirea informaţiilor de substanţă despre realitatea înconjurătoare şi legile care o guvernează. Toate acestea conduc la ideea unor noi strategii de abordare a experimentului în lecţiile de fizică, strategii care au ca urmare optimizarea procesului didactic şi creşterea performanţei şcolare.
Cuvinte cheie: experiment, problematizare, cercetare, calitatea învăţării
1. Introducere
Experimentarea şi observarea nemijlocită a realităţii constituie doi stâlpi de susţinere a unei metodologii active, deziderat exprimat încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, de adepţii ,, şcolii active”. Experimentul valorificat în activitatea didactică reprezintă o metodă de învăţare, în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii. Metodele didactice recomandate în abordarea lecţiilor de Fizică sunt cele euristice: problematizarea, descoperirea/cercetarea, învăţarea bazată pe proiecte cu combinarea modelării şi a experimentelor.
Învățarea bazată pe probleme este o metodă de predare/învățare caracterizată prin utilizarea problemelor oferite de lumea reală ca și context pentru exersarea gândirii critice, a competențelor de rezolvare de probleme și a dobândirii cunoașterii.
2. Cercetarea pedagogică
2.1. Etapele cercetării
Întrucât cercetarea este percepută ca un demers sistematic, am parcurs în desfăşurarea sa următoarele etape la cele două clase a VIII a, clasa martor şi cea supusă cercetării:
Delimitarea problemei
În cadrul unităţii de învăţare ”Curent electric; reţele electrice” am integrat experimentul didactic în fiecare etapă de predare a lecţiilor la clasa supusă cercetării dar am folosit în acelaşi timp următoarele platforme de exersare, învăţare şi experimentare online: sistemul de e-learning AEL, portalul eŞcoală – http://escoala.edu.ro/.
Precizarea obiectivelor cercetării
Obiectivele cercetării pedagogice identificată în prezentul studiu sunt acelea de a demonstra că în urma integrării experimentului didactic clasic şi virtual în procesul de predare – învăţare – evaluare elevul va fi capabil să dezvolte următoarele achiziţii:
O1. Formarea , dezvoltarea spiritului de investigaţie experimentală; O2. Formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice; O3. Dezvoltarea creativităţii şi a gândirii logice (fragment)

Un gând despre ”Studiu privind optimizarea procesului de predare – învățare la fizică prin folosirea experimentului didactic

  1. igrosu zice:

    Am citit articolul Dvs si mi-a placut. Va sugerez sa aplicati cele relatate la TITIREZUL CONTROLABIL , inventie romaneasca. Daca imi dati o adresa e mail va trimit ce s-a mai scris/publicat pe aceasta tema. Jucindu-se elevii de toate virstele experimenteaza FIZICA…cu interpretarea este mai greut dar intii EXPERIMENTAREA. Detalii media pe google CU grosu,titirez SAU grosu,top,speedy SAU grosu,titirezul secolului 21 SAU http://olx.ro/oferte/q-titirezul-secolului-21/ . Daca va intereseaza va ofer eu(cadou ) citeva exemplare . ioan.grosu@chem.uaic.ro Mobil +40 726 024 330

Comentariile nu sunt permise.