Studiu despre evaluarea pregătirii elevilor


Autor: prof. Drăgan Violeta
Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov

Portofoliul este un instrument complex de evaluare a rezultatelor elevului obținute pe durata unui program de studiu (semestru, an scolar sau chiar ciclu de învățământ) și permite urmărirea progreselor înregistrate de elevi în achiziția cunostințelor pe parcursul unui program de instruire, reflect capacitatea de sistematizare si ordonare a conținuturilor, capacitatea de creație, stilul de lucru al elevilor.
Portofoliul pe care îl propun se poate realiza la modulul tehnic ”Planificarea și organizarea producției”, clasa a-XII-a profil tehnic. El poate fi aplicat pe parcursul semestrului II al anului școlar, având următoarea structură:
Tema propusă ”Programarea activității de producție la nivelul agentului economic”; Ca modalitate de prezentare am ales dosarul; Ca mărime, portofoliul prezentat nu are limită de pagini;
Structura cerută în cadrul portofoliului:
Obiective –după realizarea acestui portofoliu elevii vor fi capabili:
1. Sa identifice documentele necesare programării, lansării și urmăririi producției;
2. Să prezinte structura documentelot necesare programării, lansării și urmăririi producției;
3. Să calculeze indicatorii necesari programării, lansării și urmăririi producției;
4. Să facă conexiunile necesare între conținuturile teoretice și activitățile practice.
Cuprinsul Portofoliului :
1.Patru lucrări de evaluare pe care elevii le vor include în portofoliu și în variantă refăcută;
2.Două teme pentru acasă, acestea incluzând și discuțiile purtate după verificarea temelor;
3.Vizită de studiu la agentul economic în urma căreia se vor include în portofoliu concluziile referitoare la structura personalului întreprinderii;
4.Întocmirea unei fișe tehnologice pentru un produs tip ”unicat”, al unui reper la alegere;
5.Studiul de caz care poate fi realizat în cadrul orelor de instruire practică comasată prin colaborare cu agentul economic.
Studiul de caz are următoarea cerință: pe baza calculelor realizate elevii trebuie să recomande sau nu, existența stocului de siguranță într-o întrepindere, dacă este necesară depozitarea acestuia sau problema stocului poate fi rezolvată folosind metoda ”Just in time”.
6.Realizarea unui poster care să reprezinte o paralelă între tipurile de stocuri specifice unei întreprinderi și stocurile realizate la nivel casnic.
7.Concluziile portofoliului
8.Bibliografie (fragment)