Studiu de specialitate – Strategii de prevenire și de rezolvare a conflictului în școală


Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială Ișalnița

Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este violenţa. Acest fenomen este puternic mediatizat, cercetările şi statisticile oficiale raportând o creştere spectaculoasă a fenomenului în ultimele două decenii, astfel încât escaladarea acesteia în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale. Zilnic, mass-media prezintă diverse scene de violenţă petrecute în şcoală, de la cele mai uşoare forme, până la cele mai violente.
Asumarea cu seriozitate şi responsabilitate de către şcoală a ghidării educative a elevilor presupune confruntarea noastră, a cadrelor didactice cu problemele cotidiene ale comportamentelor agresive şi violente ale elevilor, generate de cauze concrete precum anturaj, familii dezorganizate, carenţe educaţionale, consum de alcool sau droguri. Din această cauză se impune afectarea unui timp special identificării şi soluţionării problemelor fiecărui elev în parte sau ale grupului de elevi şi îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie-instituţii implicate în procesul educaţional (biserica, poliţia etc.)
Şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi comportamentelor non-violente. Educaţia în şcoală trebuie să vizeze ansamblul personalităţii elevului, urmărind să-i formeze nu numai orizontul cultural, ci şi cel afectiv, motivaţional, volitiv, atitudinal, să-i susţină eforturile, să-i lărgească interesele, să-i determine progresiv orientarea şi să-i optimizeze procesul de socializare.
Violenţa este un act brutal, în afara regulilor şi legilor, incompatibil cu ideea de dreptate. Violenţa înseamnă negarea existenţei unei persoane, este o formă de anulare, prin forţă, a libertăţii de acţiune şi de exprimare a acesteia. Violenţa poate răni fizic şi psihic, redeschide răni nevindecate, poate fragiliza persoana umană într-atât încât aceasta să fie afectată tot restul vieţii.
Şcoala constituie un spaţiu social de transmitere şi asimilare de informaţii, dar şi de modelare a personalităţii şi de socializare. Şcoala este unul din mediile unde energia agresivă este mobilizată şi drept urmare trebuie să răspundă exigenţelor adaptării elevilor la conţinutul de cunoştinţe, la metodele de lucru propuse, la modul de funcţionare şi la regulile de disciplină.
În mediul şcolar se întâlnesc adesea următoarele forme de violenţă:
-fizice: bătaia, lovirea, pedepse corporale ;
-emoţionale: intimidarea, umilirea, ameninţarea, izolarea;
-verbale: denigrarea, poreclirea (formă de dispreţ, de înjosire), înjurăturile. (fragment)