Studiu de specialitate privind abordarea interdisciplinară a ariei curriculare Matematică și Științe ale naturii


Autor: prof. Ileana Ioana
Școala gimnazială „I. L. Caragiale”, jud. Dâmbovița

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista atunci când ei vor fi mari şi nimic nu ne va permite să ştim cum va fi lumea lor, atunci să-i învăţăm să se adapteze.”(Maria Montessori)
Societatea contemporană, numită și societatea cunoașterii este în continuă schimbare, într-un ritm din ce în ce mai alert. Omul contemporan trebuie să se adapteze acestor schimbări, trebuie să fie disponibil să se reorienteze profesional, să aibă cunoștințe cât mai vaste, din mai multe domenii ale cunoașterii.
Curriculum – este un termen des întâlnit astăzi, el fiind responsabil de selecționarea și organizarea învățării într-o anumită clasă, pentru un anumit număr de discipline sau pentru un anumit model.
Curriculum la decizia școlii reprezintă oferta curriculară pe care fiecare școală o propune în mod direct elevilor săi, în funcție de necesitățile acestora, de resursele disponibile în zona în care se situează școala și la care elevii au acces imediat, de abilitățile și deprinderile lor.
Se impune promovarea cursurilor interdisciplinare ca exigență a societății contemporane supusă schimbărilor, acumulărilor cognitive din diverse domenii ale cunoașterii.
Construirea unui opțional interdisciplinar îi captează cu siguranță pe elevi, derularea acestuia reprezentând motivația pentru o învățare de calitate. Succesul în activitatea școlară a elevilor este posibil atunci când ei realizează conexiuni între informațiile dobândite la mai multe discipline. Un rol important în dezvoltarea gândirii interdisciplinare a elevilor îl au educatorii, care, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse trebuie să apeleze la creativitate, la metode moderne de predare și evaluare.
Pregătirea profesorilor, măiestria acestora, dorința de progres pentru învățământ, precum și dorința de a dobândi cunoștințe și în alte domenii decât specializarea proprie sunt premisele spre o abordare interdisciplinară a educației.
Pentru realizarea cu succes a unui curs interdisciplinar, profesorul trebuie să aibă o temeinică cultură generală, să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar şi a celorlalte obiecte din aria curriculară, să realizeze programe care să includă teme cu conotație inetrdisciplinară și nu în ultimul rând, să-i facă pe elevi să conștientizeze interdisciplinaritatea obiectelor de învățământ.Interdisciplinaritatea tinde a fi un sistem de operare optim în procesul cunoașterii.
Având în vedere aplicabilitatea în practică a chimiei, fizicii, biologiei şi matematicii, este absolut obligatoriu a fi abordate cursuri interdisciplinare în cadrul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii. Tinerii vor avea un real succes în activitățile desfăsurate numai dacă aceştia au capacitatea de a corela interdisciplinar informaţiile obţinute din lecţii. Interdisciplinaritatea între chimie şi fizică, chimie şi matematică, chimie şi biologie, fizică şi matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Chimia, fizica şi biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice. (fragment)