Studiu de specialitate – Jocul lexical în orele de limbă engleză


Autor: prof. Nistora Agneta
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

Jocul este o activitate distractivă încadrată în anumite reguli. Gibbs a definit jocul ca “o activitate efectuată de participanți sau concurenți care se străduiesc să-și realizeze scopurile în limitele unor anumite reguli.”
Eficiența jocurilor didactice a fost dovedită deja de-a lungul timpului deoarece această strategie este deosebit de utilă pentru realizarea diferitelor sarcini care stau în fața profesorului, asigurând, în același timp, dezvoltarea multilaterală a personalității elevului. Jocul didactic poate îndeplini numeroase funcții în procesul de predare-învățate-evaluare. O funcție esențială a jocurilor didactice este cea organizatorică, ele permițănd o mai bună planificare a timpului elevului și a profesorului. În timpul jocului toți elevii sunt activi, iar acțiunile lor sunt controlate prin regulile jocului. Jocurile fac posibilă desfășurarea unor interacțiuni în care elevii se întrec cu ei înșiși, colaborează în cadrul unui grup concurând în același timp cu un alt grup, lucrează în perechi. Aceasta le permite să se cunoască mai bine și să-și asume responsabilitatea pentru actele proprii.
O altă funcție importantă a jocurilor în orele de limba engleză este cea motivațională. Jocurile se deosebesc de alte sarcini din cadrul activităților școlare prin climatul care se creează în timpul desfășurării lor (absența sentimentului de amenințare, colaborarea cu colegii, așteptarea tensionată a rezultatului, etc.) Tocmai din aceste motive jocul didactic îi activează pe participanți. Atât pentru profesor cât și pentru elevi, jocurile pot avea o funcție cognitivă. Obiectul cunoașterii pentru profesor este elevul însuși, personalitatea, aptitudinile, realizările și lipsurile lui.
Jocurile lexicale permit consolidarea vocabularului și a ortografiei, precum și formarea deprinderilor cu caracter general, de exemplu de concentrare a atenției, de realizare a unor asociații de idei, de dezvoltare a memoriei. Este un fapt binecunoscut că cele mai mari greutăți în domeniul comunicării apar ca urmare a lacunelor de vocabular. Limitele lexicale îl blochează atât pe emițător, cât și pe receptor, în timp ce lacunele gramaticale perturbă doar cursivitatea ttansmiterii mesajului. Stăpânirea vocabularului reprezintă o problemă importantă în procesul de însușire a limbilor străine. Vocabularul tematic trebuie repetat sistematic, dar acest proces este insuficient. Sunt necesare exerciții suplimentare și variate, care au ca scop consolidarea și folosirea lexicului cunoscut în diverse moduri. Sarcina jocurilor lexicale este să evite uitarea fondului de cuvinte deja cunoscut. Multitudinea de asociații posibile, care decurg din regulile jocurilor, permite memorarea durabilă a expresiilor respective. În afară de aceasta, jocurile reprezintă activități atractive pentru elevi. Desfășurate într-un ritm rapid, jocurile produc acestora momente de emoție și de gimnastică mintală, fără a necesita mult timp, de obicei până la 15 minute, iar după o perioadă ele pot fi reluate. (fragment)