Studiu de specialitate – Jocul în orele de opțional – Folclorul copiilor


Autor: înv. Zsiros Gyöngyvér
Școala Gimnazială Nr. 1 Ip – Structura Zăuan, Sălaj

“Jocul este o acţiune sau o activitate efectuată de bunăvoie înlăuntrul anumitor limite stabilite, de timp şi de spaţiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăşi şi fiind însoţită de un sentiment de încordare şi de bucurie, şi de ideea că „este altfel” decât „viaţa obişnuită”. (Johan Huizinga)
Pentru elevii din ciclul primar, jocul este un stimulent principal pentru dezvoltarea psihică.Are un rol foarte important pentru pregătirea lor intelectuală şi pentru integrarea lor socială.Prin folosirea jocului,elevii îşi afirmă calităţile lor psihice, personalitatea, inteligenţa, voinţa, gândirea.
Prin joc, copiii ajung să deprinde modele de conduită ş reflectă la comportamentul propriu, să cunoască realitatea socială.Oferind copiilor posibilitatea de a-şi dezvolta gândirea imaginativă, este o adevărată alternativă educaţională.
Platon ne recomandă: „Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.”
La elaborarea programei de opţional „Folclorul copiilor”, pentru obiectivul cadru: Dezvoltarea capacităţii imaginative şi creative, am propus următoarele obiective de referinţă:
1.1 – să imagineze întâmplări şi fapte prezentate în textele de folclor;
1.2 –să exprime trăirile sufleteşti ale personajelor din texte;
1.3 –să redea prin muzică şi gestică conţinutul textelor;
Sugestii de activităţi de învăţare:
exerciţii de realizare a unor dialoguri improvizate
jocuri de mimă
povestire prin „Benzi desenate”
jocuri de rol
jocuri de socializare
jocuri de simulare
interpretarea unui rol în mai multe variante
Un alt obiectiv cadru este: Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin muzică, prin mişcare, forme de expresie plastică.
Obiective de referinţă:
2.1 –să realizeze compoziţii artistic-plastice libere;
2.2 –să reda prin exerciţii de mişcare conţinutul textelor de folclor,
2.3 –să confecţioneze jucării din diferite materiale;
Sugestii de activităţi de învăţare:
alcătuirea de compoziţii libere
confecţionarea de măşti
confecţionarea de afşe
jocuri de mişcare
exerciţii de interpretare cu mişcări
jocuri de grup
confecţionarea unor jucării din paie, ghinde, castanet etc.
realizarea unor compoziţii în grupuri
activităţi practice (fragment)