Studiu de specialitate – Importanța parteneriatului școală-familie în educarea copilului


Autor: înv. Jano Elisabeta
Școala Gimnazială „Petri Mor” Nușfalău

Şcoala are menirea să conştientizeze faptul că odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu încetează,ci se amplifică,în sprijinirea rolului de elev.
Familia trebuie să devină un participant activ în procesul de instruire-educare.De multe ori acest lucru rămâne la nivel de teorie pentru că e foarte greu să schimbi mentalitatea părinţilor, pentru a-i face să-şi înţeleagă datoriile faţă de copilul lor.Şcoala actuală încearcă prin diferite metode să atragă familia prin activităţile diferite pe care le propune şi doar rezultatele bune dobândite îi fac pe părinţi să conştientizeze importanţa implicării lor.
Este bine cunoscut faptul,că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa şcolii pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale.
Implicarea informală poate însemna:
părintele vine la şcoală să discute despre progresul copilului său;
părintele participă la o activitate organizată de şcoală;
părintele acţionează ca voluntar la clasă;
părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment;
Implicarea informală înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet,la nivelul căruia se iau decizii care privesc şcoala,cum ar fi:
Consiliul părinţilor
Consiliul de administraţie
grupul de sprijin al unui proiect
un grup de lucru din şcoală care se ocupă de diverse aspecte
Organizarea eficientă a şedinţelor cu părinţii.
Şedinţa cu părinţii este eficientă dacă se respectă următoaele aspecte:
toţi părinţii au aflat de şedinţă (prin scrisori şi mesaje trimise prin copii şi chiar prin telefon);
şedinţa este stabilită în concordanţă cu programul părinţilor;
coordonarea şi organizarea şedinţelor este făcută în parteneriat (prin schimbarea permanentă a rolurilor de preşedinte şi secretar);
se pune accent pe aflarea preocupărilor părinţilor şi alocarea timpului pentru discutarea acestora;
se invită cadrele care predau la clasă (prof.de religie,prof.de engleză),pentru a răspunde la întrebări şi a lămuri diverse probleme;
întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă;
Elaborarea unui „ Acord între şcoală şi familie”.
Acordul între şcoală şi familie este o idee nouă pe care multe şcoli o găsesc eficientă.Acordurile între şcoală şi familie stabilesc punctul de plecare între şcoală,elev şi părinţi privind obligaţiile tuturor celor trei părţi,în efortul de maximizare a calităţii experienţei şcolare a elevului. (fragment)