Studiu de specialitate – Factori generatori ai violenței școlare -individuali, familia, mediul social


Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Elena Dorina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova, Dolj

Motto: “Violenţa este imorală pentru că prieşte mai degraba urii decât dragostei. Ea distruge comunitatea şi face fraternitatea imposibilă. Vechea lege <ochi pentru ochi > îi lasă pe toţi orbi”! (Martin Luther King Jr.)
Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului violenţei în ultimile trei decenii în mai multe ţări ale lumii , astfel încât escaladarea violenţei în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei.
Există numeroase definiţii ale violenţei. Eric Debarbieux , specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, oferă o definiţie prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei: “Violenţa este dezorganizarea brutală sau continua a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, materială sau psihică. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune , prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient , însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei , fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău”.
Datorită uriaşelor disponibilităţi privind mediatizarea, suntem, din nefericire, aproape zilnic martorii deiferitelor forme de manifestare a violenţei cum ar fi războaiele, crime, jafuri, tâlhării, distrugeri ca de altfel şi otrăvirea lentă, spre exemplu a unei persoane este o conduită agresivă, dar nonevidentă (pentru că violenţa poate fi şi asupra sinelui şi nu numai în afara subiectului).
Atunci când se vorbeşte despre violenţa în şcoală se consideră drept surse anumiţi factori exteriori şcolii:
-mediul familial,
– mediul social ca şi unii factori ce ţin de individ, de personalitatea lui.
Mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Cele mai grave forme de manifestare a violenţei în cadrul familiei sunt bătaia şi incestul cu consecinţe extrem de nefavorabile asupra procesului de dezvoltare şi maturizare psihocomportamentală a copilului. În ceea ce priveşte bătaia cei mai atenţi “teoreticieni” susţin că această metodă are o dublă valoare: retroactivă- durerea fizică şi morală resimţită pentru o conduită greşita şi proactivă, adică inhibarea pentru viitor a unor asemenea acte comportamentale.
La rândul saău, mediul social conţine numeroase surse de influenţe de natură saă inducă, să stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social, criza valorilor morale, mass-media dar nu în ultimul rând lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. (fragment)