Studiu de specialitate – Efectul backwash al evaluării în matematică


Autor: prof. Abdul-Gelil Geavidan
Liceul Tehnologic C. A. Rosetti, Constanța

Evaluarea reprezintă o parte integrantă a procesului de învăţământ, relaţia curriculum–evaluare trebuie analizată din perspectiva programelor şcolare, a programelor de examene, a efectelor de feedback, de backwash şi de washbefore, precum şi a valorii adăugate
Feedback-ul are rolul de reglare a activităţilor de predare-învăţare în funcţie de rezultatele obţinute înurma evaluărilor. Feedback-ul formativ este o consecinţă a evaluării formative, continue iar la matematică, evaluările formative sunt foarte importante. Un feedback imediat şi analizat în detaliu de către profesor conduce la identificarea şi corectarea promptă a eventualelor deficienţe de raţionament sau de proces, precum şi la creşterea motivaţiei elevului pentru învăţarea matematicii.
Conceptul de washbefore are o dimensiune predictivă fiind numit şi efectul de siaj prin asocierea metaforică a efectului evaluării sau examinării cu un vas navigând pe o mare liniştită, lăsând în urma sa cele uă linii de valuri care pot reverbera la distanţe apreciabile.

Referindu-se în esenţă la efectele pe care evaluarea şi examinarea le au şi asupra curriculumului ulterior sau asupra parcursului educaţional din etapa mătoare, acesta are un impact mai puţin direct şi vizibil asupra proiectării demersurilor de evaluare şi de aminare.
Valoarea adăugată reprezintă ceea ce se obţine ca rezultat al învăţării în plus faţă de ceea ce a fost anificat, prognozat. Aici ne putem referi la crosscurricularitate, evaluarea unor competenţe specifice menţionate în programa şcolară care necesită o abordare crosscurriculară: matematică-fizică, matematică-chimie, matematică-logică sau transdisciplinară: aeromodelism, astronomie.
Este de remarcat influenţa pe care o exercită examenele asupra activităţilor didactice desfăşurate la clasă. Elevii şi părinţii urmăresc, cu precădere, succesul la examen, deoarece acesta le asigură o diplomă sau accesul într-o treaptă superioară de educaţie. Ca urmare, profesorii adaptează procesul de instruire la cerinţele examenului şi orientează activităţile de învăţare spre dobândirea competenţelor necesare acestui deziderat. Influenţa exercitată de examene asupra curriculumului realizat, prin adaptarea strategiilor de învăţare-predare-evaluare, este cunoscută sub numele de efect backwash. (fragment)