Studiu de specialitate – Cercetări privind valoarea formativă a utilizării TIC pentru procesul educațional


Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1.Introducere
Preocuparea pentru calitatea procesului de instruire aduce în atenţia cadrelor didactice utilizarea TIC în activităţile de predare-învăţare-evaluare a diferitelor discipline, pentru realizarea unui proces educaţional relevant din perspectiva împlinirii şi dezvoltării personale, dar şi a societăţii în care se integrează elevii, a reuşitei pe piaţa muncii, precum şi a exercitării cetăţeniei active.
Rezultatele evaluărilor realizate până acum în ceea ce priveşte educaţia asistată de calculator relevă faptul că procesul de învăţământ realizat cu ajutorul noilor tehnologii este la fel de eficient ca formele tradiţionale de educaţie, cu condiţia unei proiectări corespunzătoare.
2.Rezultatele investigaţiei ştiinţifice
Opiniile referitoare la instruirea asistată de calculator în învăţământul preuniversitar sunt evidenţiate în rapoartele de evaluare şi evidenţiază o serie întreagă de avantaje, de la beneficiile în planul coordonării lecţiei şi al orientării către strategii constructiviste până la facilitarea atingerii obiectivelor de învăţare şi a diferenţierii instruirii la clasă:
Cadrele didactice afirmă că TIC contribuie în cea mai mare măsură la facilitarea atingerii obiectivelor lecţiei. În planul beneficiilor pentru elevi, profesorii consideră că TIC favorizează învăţarea activă, interactivă, participativă. Jumătate dintre cadrele didactice remarcă faptul că utilizarea noilor tehnologii contribuie substanţial la realizarea adecvată a unei educaţii diferenţiate cu elevii.
Influenţa TIC asupra modelării strategiilor de predare utilizate şi pentru adaptarea activităţilor de învăţare adresate elevilor cu cerinţe speciale.
Lecţiile în care s-au folosit TIC s-au adresat diferitelor stiluri de învăţare ale elevilor şi au facilitat abordarea unor strategii didactice activ-participative, uşurând tranziţia rapidă de la modelul de predare prin expunere la modelul centrat pe elev care cuprinde strategii constructiviste de predare-învăţare.
TIC le permite elevilor să lucreze după propriile stiluri de învăţare. Colaborarea dintre elevi este mai bună atunci când folosesc TIC.
80 % dintre cadrele didactice sunt de acord că tehnologia are un impact asupra implicării elevilor în învăţare. Profesorii au descoperit că folosirea tehnologiei pentru a facilita învăţarea creativă şi bazată pe proiecte îi poate motiva pe elevii nemulţumiţi de şcoală. (fragment)