Studiu de specialitate – Cercetări privind influența factorului modă asupra elaborării colecțiilor de modele economice


Autor: prof. Doina Andrei
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

1.Introducere
Este cunoscut faptul că produsele de îmbrăcăminte sunt acceptate de utilizatori dacă înglobează însuşiri (funcţionale, ergonomice, sociale, estetice, de exploatare, economice etc.) care răspund concret necesităţilor acestora. În acelaşi timp este unanim recunoscută de specialiştii în domeniu ideea că aceste componente ale calităţii produselor de îmbrăcăminte, în mare măsură se decid în etapa de concepere a noilor modele de îmbrăcăminte. Din acest motiv, satisfacerea cerinţelor reale ale consumatorilor cu produse de calitate presupune o strânsă colaborare a unui grup larg de specialişti: artişti plastici, designeri, ingineri proiectanţi şi tehnologi, psihologi, economişti etc.  În acelaşi timp, stabilirea corectă a produselor ce vor intra în fabricaţie la un moment dat constituie un factor important al eficienţei produselor şi se concretizează prin execuţia acelor produse care să răspundă tendinţei modei la acel moment.
Moda, referitor la îmbrăcăminte, este un fenomen complex, cu implicaţii psiho-sociale, economice, culturale, estetice şi reprezintă un factor dinamizator pentru producătorul de confecţii. Nu toate modelele create la un moment dat devin moderne iar durata lor de viaţă este de asemenea diferită. Desfacerea rapidă a noilor modele, deci acceptarea acestora de către beneficiari, este rezultanta unui număr mare de factori în rândul cărora preţul de cost al produsului ocupă un loc însemnat. Condiţia esenţială în acest sens, utilă atât producătorului cât şi beneficiarului, o reprezintă realizarea unor modele economice. Conţinutul termenului de model economic este dependent în mare măsură de cheltuielile materiale, ponderea acestora în preţul de cost al produselor de îmbrăcăminte ajungând până la 80-85 %, iar în cazul produselor din blană naturală până la 90 %.
Timp îndelungat resursele economiei de materii prime au fost identificate numai în tehnicile şi tehnologiile aplicate în sala de croit. Astăzi este cunoscut faptul că rezerve mari de economie de material şi manoperă se pot obţine numai dacă din etapa de elaborare modelul este gândit a fi economic. Un rol important în acest sens îi revine creatorului şi proiectantului care trebuie să aleagă, la elaborarea noilor modele, cele mai adecvate rezolvări constructive ale detaliilor, părţilor şi ale produsului în ansamblu, care să determine cheltuieli constructive şi tehnologice minime, să permită aplicarea celor mai perfecţionate tehnologii de execuţie.
2.Modalităţi de apreciere a modelelor economice
După cum se ştie, partea importantă a normelor de consum de ţesătură în îmbrăcăminte este reprezentată de suprafaţa însumată a reperelor şi elementelor din care este alcătuit produsul. (fragment)