Personalitatea învățătorului se transmite elevului pe care îl educă


Autor: înv. Panțeru Elena
Școala Gimnazială Galeșu – Brăduleț, jud. Argeș

Copiii, la vârsta şcolară mică, preiau de la adulţii din jurul lor, cu care îşi petrec timpul, comportamente, trăsături de personalitate pe care le imită, opinii şi chiar expresii.
În afară de părinţi, învăţătorul este cel cu care copilul îşi petrece o bună parte din timp. Drept urmare, copilul va copia multe trăsături comportamentale ale celui care, mai întâi, la intrarea în şcoală, îi apare ca un adult străin, iar mai târziu poate fi cel mai bun prieten, datorită iscusinţei şi priceperii dascălului de a-l atrage pe copil, de a-l convinge că ,,şcoala nu e doar o corvoadă căreia trebuie să i se supună obligatoriu, ci locul unde îşi poate forma prieteni, îşi poate forma importante abilităţi şi competenţe, locul în care i se transmit un sistem de valori, un cod de etică şi comportament de care el are nevoie pentru a se maturiza frumos.
Pentru a îndeplini în mod satisfăcător aceste nevoi, învăţătorul trebuie să îndeplinească anumite ,,atribute” pentru că el reprezintă modelul pentru copil. În ochii copilului, învăţătorul este cel mai drept dintre oameni, cel mai priceput, ştie să răspundă la toate întrebările. Nu de puţine ori, când copilul este ajutat de părinţi la temă, aceştia doresc să-l corecteze sau să-i explice în felul său, însă copilul rezistă oricărei convingeri pentru că ,,…a zis Doamna să facem aşa!”. În relaţia învăţător – elev, importantă este şi va rămâne prestaţia învăţătorului şi autoritatea sa. Unul din principalii factori care contribuie la angajarea copilului în activitatea de învăţare este exemplu pe care-l poate deprinde din însăşi viaţa şi comportamentul dascălului său. (…)

Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, tactul pedagogic, pasiunea pentru profesie, controlul asupra stăpânirii de sine, tonul folosit în dialogul cu copiii sunt calităţi care îi asigură învăţătorului eficienţa muncii la clasă aşa cum şi Emilia Plugaru îl zugrăvea în versurile sale:
,,Un profesor e un artist
Ce modelează caractere.
El zi de zi şi an de an,
Găseşte forţă şi putere
Ca să cioplească în lut viu
Cu vorba-i blândă şi sfătoasă
Lucrarea lui e cea mai bună,
Cea mai de preţ, cea mai frumoasă.” (Emilia Plugaru – Un profesor) (fragment)