Metode, tehnici și forme de lucru cu elevii în sprijinul educării inteligenței emoționale


Autor: prof. înv. primar Lungu Ionica
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Craiova

Stimularea inteligenţei emoţionale nu se face în detrimentul altor obiecte ale educaţiei,considerate clasice corespunzătoare asimilării elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic). Stimularea se poate realiza concomitent cu aceste obiective, fără să necesite resurse de timp suplimentare, ci numai folosirea de timp adecvată a unor metode, tehnici şi forme de lucru.
Acestea educă inteligenţa emoţională, dar, în acelaşi timp, duc la dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii elevilor, la formarea unui stil eficient de învăţare, la un nivel mai înalt de socializare a elevilor.
Metoda “Frisco”- se întemeiază pe principiul brainstormingului regizat, în sensul că moderatorul atribuie fiecărui participant câte un rol care să-i acopere o anumită dimensiune a personalităţii. Pot apărea următoarele personaje: tradiţionalistul, pesimistul, optimistul.
Exemplu: respectând rolurile date, propuneţi cât mai multe idei pentru a soluţiona urmatoarea situaţie: ”În clasa ta a venit un nou coleg rrom. Un alt coleg de-al tău, care îţi este prieten, este în conflict cu el, îl jigneşte, nu îl lasă să participe la jocurile din pauză îl ameninţă.”
Metoda implică empatia, elevii fiind nevoiţi să se transpună într-un anulit personaj, duce la dezvoltarea capacităţii de a identifica şi a exprima emoţii, de a cunoaşte semnificaţia stărilor emoţionale în funcţie de situaţiile şi relaţiile în care se produc, de a controla emoţiile personale în legătură cu o situaţie dată.

Tehnici de relaxare: Frica, emoţiile puternice nu dispar pe cale raţională. O emoţie deosebit de intensă poate debloca dacă se primesc informaţii pozitive, stimuli de plăcere, interes, motivaţie, reusită, armonie. Tehnicile icebreakers “sparge gheața” îi leagă pe participanţi între ei, îi relaxează, antrenează şi dirijează grupul, asigură o anumită stabilitate emoţională.
Exemplu: ”Spune cine eşti?”. Participanţii încearcă să se definească printr-un singur cuvânt (sintagmă) simbol pe care îl scriu pe bilet şi-l prind pe haină. Conducătorul grupului îl întreabă pe fiecare ce a scris şi din ce motiv a ales respectivul cuvânt.
Exerciţiile pentru antrenarea şi atingerea congruenţei urmăresc realizarea unui acord interior în psihicul unui individ, căutarea unor suporturi succeptibile de a accentua o conştiinţă de sine pozitivă. (fragment)