Metode automate de gradare – încadrare utilizate în industria de confecții


Autor: elev Răducă Ionela
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Coordonator: prof. Doina Andrei

Automatizarea proceselor de gradare şi de încadrare a tiparelor se integrează în preocupările generale actuale din industria de confecţii. Metoda automată îmbină experienţa specialiştilor cu posibilităţile de prelucrare a datelor oferite de tehnica de calcul, permiţând totodată găsirea mai multor soluţii de gradare şi încadrare, oferind posibilitatea alegerii celei mai avantajoase variante pentru modelul şi materialul textil analizat. Componentă a sistemului CAD, modul de încadrare automată nu poate funcţiona independent de modul de digitizare-gradare a şabloanelor, fiind succedată în mod raţional de operaţia de croire automată.
Şabloanele sunt introduse în memoria sistemului automat prin operaţia de digitizare, încadrările pot fi realizate interactiv de către operator, prin selectarea şi direcţionarea reperelor, utilizând funcţiile specifice acţionate cu ajutorul tastaturii speciale sau a mouse-lui, poziţionarea corectă a acestora fiind controlată automat de către calculator, conform restricţiilor impuse anterior. Prin realizarea automată a încadrărilor şi afişarea lungimii încadrării şi a indicelui de utilizare a suprafeţei, există posibilitatea ca operatorul să controleze şi să modifice poziţionarea şabloanelor în încadrare, astfel încât să fie asigurat nivelul de eficienţă a încadrării. Încadrările realizate automat şi memorate pot fi desenate on-line cu ajutorul plotter-ului, la scara 1/1, în vederea croirii directe pe încadrare. Variantele de încadrare realizate la scară redusă sunt utilizate ca documentaţie pentru operaţia de croire, împreună cu seturile de şabloane din carton. În figura 1 se prezintă schema bloc a unui sistem automat de gradare-încadrare.
Cele mai utilizate sisteme automate de gradare-încadrare sunt: Lectra Systems (LSMARK, DIAMINO), Cerber (AKKUMARK), Assyst (ASSYMARK), Investronica (INVESMARK).