Metoda proiectului


Autor: înv. Zsiros Gyöngyvér
Școala Gimnazială Nr. 1 Ip – Structura Zăuan, Sălaj

Metoda proiectului poate mai mult ca oricare dintre metodele de predare activ-participative, oferă un cadru generos pentru formarea diferenţiată a elevului. La ora actuală metoda proiectelor este cea mai în vogă strategie didactică pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Se axează pe cercetare, stimulând copiii să caute răspunsuri la întrebările care-i preocupă.
Metoda proiectelor presupune investigarea unor subiecte propuse de copii, definite ca proiecte tematice, în comparaţie cu strategiile didactice clasice, unde temele abordate sunt planificate exclusiv de cadrul didactic. Activităţile se construiesc ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi nevoile de cunoaştere ale copiilor.
În timp ce lucrează la proiecte, elevii îşi dezvoltă abilităţi reale cum ar fi, capacitatea de: a lucra bine cu ceilalţi, a lua decizii bine gândite, a avea iniţiativă, a rezolva probleme complexe, auto-direcţionare, a comunica eficient, a-şi împărtăşi experienţa şi bunele practici. Primul pas în demararea proiectului este realizarea planului unităţii de învăţare ce con- ţine toate datele necesare planificării activităţilor ce urmează a fi desfăşurate: rezumatul unităţii de învăţare, timpul aproximativ necesar, competenţele specifice/obiectivele de referinţă, obiectivele operaţionale şi obiectivele de evaluare vizate, întrebările generatoare ale proiectului, planificarea evaluării, strategii de instruire, materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare.
Un pas important în planificarea unităţii de învăţare a proiectului este stabilirea întrebărilor generatoare ale proiectelor. Acestea sunt de trei feluri şi trebuiesc găsite de elevi, în funcţie de curiozităţile lor, de ceea ce au ei nevoie: întrebarea esențială, întrebările de unitate, întrebările de conţinut.
În timpul realizării proiectului urmărim:
– Monitorizarea activităţii elevilor la clasă
– Stabilirea temei de lucru
– Generarea grupelor
– Dirijarea „din umbră” a activității elevilor, prin răspunsul la întrebările acestora
– Fotografierea elevilor în timpul lucrului
– Stabilirea împreună cu elevii a modalităţii de prezentare finală a proiectului
– Reamintirea invitaţilor a datei prezentării proiectului de către elevi şi confirmarea prezenţei
Diseminarea proiectului se realizează în prezenţa părinţilor, a cadrelor didactice din comisia metodică, a directorului şcolii. Elevii sunt apreciaţi pentru munca depusă, pentru implicare, pentru modul în care au valorificat şi au dezvoltat competenţele.