Lectura, primul pas spre cultură


Autor: prof. înv. primar Stancu Liliana
Școala Gimnazială Ișalnița, Dolj

Lectura, dintr-o perspectivă culturală şi socială, este un prilej de evoluţie umană, de cunoaştere a voinţei, a sinelui, de acces spre un tărâm în care ne transformăm simţirea nativă în gândire raţională, bazată pe realitatea vieţii, reflectată în dezvoltarea intuitivă, semnificaţia şi exprimarea credinţei pentru cultivarea valorilor ce reţin împlinirea umană, satisfacţia spirituală: familia, patria, binele opus răului, rânduiala bisericească, milostenia, nepărtinirea etc. Cultivarea interesului pentru lectură, a descoperirii vocaţiei pentru aceasta, distingerii nuanţelor estetice în universalitatea literaturii, deschid premisele spre autonomia gândirii, perspectivele meditative, predilecţia către critica, în legătură cu varietatea conţinutului lecturii şi cu specificitatea ei.
În afara lecturilor suplimentare, cuprinse în programa şcolară, rolul profesorului în promovarea şi cultivarea interesului pentru literatură, este acela de a convinge prin argumentele logicii importanţa iniţierii şi desăvârşirii culturale a elevului interesat să cunoască, să-şi formeze abilităţi şi competenţe care să-l ajute să se autoevalueze, să-şi îmbogăţească fondul de cuvinte, să se integreze, cât mai facil, din punct de vedere socio-profesional, să se performeze. Ca realizare instituţională, alături de dascăl, biblioteca şcolară are un rol la fel de important, completând strădania dascălului, care ţine de iniţiere, formare, coordonare şi convingere, biblioteca oferind forma de întreţinere stimulativă şi locativă pentru lectură, liniştea de desfăşurare a acestui act cultural, vital în formarea elevului a cărei personalitate se află în curs de transformare şi evoluţie.
Un rol important îl are bibliotecarul documentarist care, pe lângă funcţia administrativă pe care o deţine, trebuie să fie un bun cunoscător al lucrărilor de specialitate, atributele sale fiind acelea de a realiza o comunicare eficientă cu elevii, pentru a putea fi în măsură de a recomanda acestora lecturi accesibile cu caracter educativ-formativ, şi, nu în ultimul rând, cele care sunt utile în demersurile de interes momentan sau de interes general. Dascălul împreună cu bibliotecarul au misiunea supravegherii sufletelor copiilor, cunoscându-i şi apropiindu-se de aceştia, îi pot îndruma spre lecturarea unor cărţi care să le deschidă şi să le lărgească universul cultural, angrenându-i în discuţii ulterioare, după ce elevii le vor fi citit. Un alt aspect îl constituie colaborarea dascălului cu familia. Elevul, în mod firesc, îşi petrece mai mult timp cu familia, în raport cu timpul petrecut în şcoală. Familia este pentru elev modelul care devine prilej de imitaţie, prin ţinută, limbaj, comportament, gusturi. Şi de aceea este de dorit ca şi părinţii să devină promotori în procesul instructiv educativ, alături de profesori. (fragment)