Familia – mediu prioritar pentru creșterea și educarea copiilor


Autor: prof. înv. primar Roșculescu Alexandru Florin
Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova

Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuală și afectivă a personalității copiilor, climatul și atmosfera familială devenind cadrul de ambianță materială, spirituală și afectivă în care se vor forma copiii. De aceea, eventualele carențe materiale ale mediului și climatului familial, influențează în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentală a copiilor.
Familia contează, pentru că este principalul factor determinant care modelează principiile și realizările cuiva. Prin pregătirea și educarea copilului pentru viață, facem posibil ca orizontul specific de năzuințe să devină cotidian posibil. ”Începeți, dar prin a vă cunoaște copiii”(Jean Jeaques Rousseau) se află și azi la temelia educației. Funcția de părinte este o ”meserie” și, ca oricare meserie, ea trebuie învățată. Noțiunea de părinte nu poate exista separată de cea de copil, după cum noțiunea de educator nu poate exista separat de cea de educat.
Părinții trebuie să cunoască, să devină conștienți de influența pe care o exercită prezența lor în viața copilului, să fie convinși că, educația ce trebuie oferită copilului, pentru societatea actuală, este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalități armonioase, căldura căminului părintesc, afecțiunea părinților, înțelegerea familială sunt esențiale. În creșterea, educarea și formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înțelegerii și afecțiunii cu autoritatea părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-și și iubindu-și părinții.