Climatul familial și impactul său asupra copilului


Autor: prof. înv. preșcolar Moreanu Lavinia
Grădinița „Sfânta Ana” Craiova

Diferențele de ordin economic, socio-cultural sau de altă natură sunt realități cu un puternic impact asupra dezvoltării personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și personal. În ciuda acestor diferențe, familia ca instituție, prezintă anumite însușiri comune. Toți părinții năzuiesc să-și vadă copiii mari, bine pregătiți pentru viața profesională. Mulți dintre ei abandonează cursa. Unii o fac din ignoranță, unii din lipsă de răspundere, alții din imposibilitatea de a-și juca rolul până la capăt din variate motive.
Părinții, în calitate de primi educatori ai copiilor, impun respect, stimă, iubire profundă, prin superioritatea conduitei lor. Dacă în fața unei greșeli grave, comisă de copil, tatăl se manifestă ca un bun sfătuitor, acordându-i încredere, sugerându-i soluții acceptabile ca valoare morală, în raport cu vârsta și particularitățile psihoindividuale, atunci se va crea climatul necesar cultivării sincerității, a răspunderii față de propriile fapte. Practica educațională dovedește că nimic din ceea ce îl înconjoară pe copil nu are o mai puternică forță decât afecțiunea, ca element distinctiv al ambianței necesare dezvoltării copilului. Cele mai frumoase raționamente și cele mai nobile sfaturi nu fac cât un gest de mărinimie, de iubire și respect.
În teoria pedagogică, precum și în practica educațională, noțiunea de dragoste nu poate fi gândită decât împreună cu noțiunea de exigență. Actul pedagogic, fie în grădiniță, fie în familie, evoluează pe cadranul dragoste – exigență, autoritate – încredere, respect – afectivitate. Hotărârea cu care trebuie impuse regulile morale nu trebuie înțeleasă ca autoritate, ci ca mobilizare progresivă a efortului de a săvârși fapte demne de laudă, oferindu-i copilului posibilitatea de a-și dezvălui întregul potențial. Nu teama de pedeapsă trebuie să-l determine pe copil la acțiune, ci plăcerea de a îndeplini o sarcină, de a se bucura de aprecierea celor din jur și de a se afirma ca personalitate.