Cercurile școlare tematice- modalități eficiente de integrare a copiilor cu C.E.S.


Autor: prof. înv. primar Nicoli Adrian
Școala Profesională Specială Craiova

Dinamica schimbărilor în ceea ce privește învățământul special din țara noastră legată de ultimii ani, a pus în evidență foarte multe probleme vis-a-vis de ceea ce înseamnă abordarea copiilor cu cerințe educative speciale. Fie că sunt elevi având deficiențe de intelect, de comportament, asociate, cu întârzieri în învățare sau cu oricare alt tip de probleme, copiii cu cerințe educative speciale impun din partea cadrelor didactice o abordare cu totul aparte.
E o muncă deosebit de dificilă, de la momentul în care am stabilit problemele cu care se confruntă elevul până la atingerea țintelor propuse în ceea ce îl privește pe acesta. Munca depusă de profesorii de sprijin sau itineranți, trebuie însoțită de multă pasiune, perseverență, pentru că progresele, de cele mai multe ori, se înregistrează greu și trebuiesc imediat consolidate, pentru a nu risipi munca depusă uneori și luni de zile întregi.
Experiența profesională înregistrată în lucrul cu elevi ce prezintă deficiențe de comportament, deci elevi cu cerințe educative speciale, mi-a arătat că, o modalitate destul de eficientă în abordarea acestor elevi în vederea reintegrării lor în societate, vorbind aici de elevi ce-și ispășesc pedepse privative de libertate, o reprezintă activitățile extrașcolare. Implicarea lor în activități creative, de genul work-shopurilor, atelierelor tematice, a cercurilor tematice, contribuie foarte mult în acest demers de reintegrare. Acestea sunt activitățile care îi motivează foarte mult în a aborda conținuturile învățării într-o manieră mai dinamică.
Cercurile de pictură au darul de a implica elevii în activități ce le permit să-și facă înțeles și cunoscut potențialul lor creator, originalitatea, dându-le posibilitatea să lase frâu liber sentimentelor și trăirilor interioare într-o manieră elegantă. Aceste ateliere pot fi locul de plecare în motivarea lor în ceea ce înseamnă demersul de recuperare a decalajului față de colegii cu un ritm de învățare obișnuit. Poate fi dovada clară oferită elevului privitor la potențialul său individual, care trebuie decât transpus în alte activități de învățare. Pe aceeași linie se pot înscrie și cercurile de sculptură și pirogravură, modalitate deosebit de eficientă de educare a răbdării și a perseverenței elevilor, concepte ce, odată însușite, pot fi, de asemenea, folosite și în demersul de recuperare.
E la fel de important ca aceste activități să fie asociate de elevii noștri ca făcând parte din timpul lor liber și nicidecum ca făcând parte din acele activități ”obligatorii”, așa cum privesc marea majoritate a acestor copii activitățile ce vizează programa școlară în sine.
Toate acestea pot reprezenta pentru fiecare dintre noi, atât cadre didactice care își desfășoară activitatea în învățământul de masă, cât și pentru cadrele didactice din învățământul special, puncte de plecare și de sprijin în activitatea de recuperare pe care o desfășurăm cu acești elevi.