Ce reprezintă analiza SWOT?


Autor: prof. Csaba Csintalan
Școala Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu, Satu Mare

Analiza SWOT reprezintă un instrument de cercetare foarte utilizat în aproape toate companiile, organizațiile, dar mai ales în cadrul instituțiilor școlare indiferent de nivelul de educare. Scopul analizei SWOT reprezintă realizarea unui plan strategic pentru problemele conturate ca fiind existente, prin găsirea de soluții posibile de către un grup de indivizi din cadrul organizației sau instituției școlare în cazul nostru prin luarea în considerare a factorilor interni și externi care pot pune bazele unei așa numite schimbări organizatorice instituționale.
Analiza SWOT reprezintă luarea unor decizii privind viitoarele strategii instituționale, stabilirea obiectivelor strategice, a modului de atingere a obiectivelor prin strategiile aplicabile pe plan intern, instituțional și cel extern, pentru găsirea de soluții viabile pe ternem mediu și lung.
Reprezentată prin cele 4 cadrane, din care primele două cadrane se referă la calitățile pe care le are instituția, respectiv defectele pe care le cunoaște ca fiind din mediul intern instituțional, fiind numite puncte tari și puncte slabe ale instituției unității. Următoarele două cadrane care se referă la mediul extern instituțional, adică oportunitățile sau avantajele pe care le are unitatea școlară față de alte unități bazate pe o analiză comparată, respectiv amenințările care există sau care pot manifesta o amploare mai mare pentru unitatea școlară.
Deci, analiza SWOT se bazează pe un amplu proces de analiză şi evaluare al mediului de acţiune a situaţiei competitivităţii mediului la care ne referim (precum piața forțelor de muncă) şi a situaţiei, instituţiei în cazul nostru al învăţământului pre-universitar a capacităţii acestuia de a influenţa schimbările propuse pentru viitor, care să conducă în timp creșterea ocupării locurilor de muncă în rândul tinerilor, prin diferite strategii noi educaționale de formare și perfecționare a educabililor. Mediul extern în cadrul unei analize școlare poate nominaliza și participarea părinţilor cu opiniile sau sugestiile lor, dar nu în ultimul rând şi criticile unei instituţii şcolare aduse diferitelor organisme, sau altor instituții. Metoda de analiză SWOT folosită în acest sens este pe cât de simplă pe atât de eficace în efectuarea acestei evaluări. (fragment)