A educa centrându-te pe elev


Autor: prof. Bâgu Corina
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

Caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev, promovează ideea ca elevilor să li se ofere un control mărit asupra învăţării, prin asumarea responsabilităţilor cu privire la : ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul când se învaţă. În timpul acestei învăţări, accentul învăţării cade pe persoana care învatâ, adică elevul, dascălul având rol de administrare a procesului de învăţare. Acesta încurajează şi facilitează implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului proces de învăţare. Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului, ea trebuie împărtăşită şi elevilor.
Marile schimbări petrecute în societate ne obligă să ne modificăm viziunea pedagogică asupra activităţii didactice, asupra rolului pe care îl îndeplineşte dascălul şi elevul în desfăşurarea lecţiei. Tinând cont de acest lucru, învăţarea centrată pe elev vine să înnoiască învăţământul românesc. Aceasta ,,le oferă elevilor o autonomie şi un control mai mare în privinţa alegerii subiectului, a metodelor de învăţare şi a ritmului de studiu. ” Gibbs, G. (1992)
Elevul care e implicat într-o astfel de învăţare, învaţă eficient:
•Are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă,
•Are o gama largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze,
•Foloseşte resursele disponibile în mod eficace,
•Ştie care ii sunt punctele slabe şi punctele forte,
•Întelege procesul de învăţare,
•Îşi controlează sentimentele în manieră adecvată,
•Îşi asuma responsabilitatea pentru procesul lui de învăţare,
•Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare.
Făcând o comparaţie a învăţării tradiţionale cu cea centrată pe elev, descoperim că a doua nu este o metodă de predare, ci o abordare de predare extinsă în care aspectul esenţial este că pune accentul în principal pe satisfacerea nevoilor elevului.
Învăţarea centrată pe merge mult mai departe şi le oferă elevilor o mai mare autonomie. Se observă că în învăţarea centrată pe elev nu le spunem elevilor pur şi simplu să meargă şi să înveţe ceea ce vreau să înveţe. Le oferim un nivel corespunzător de îndrumare şi orientare când încep, şi continuăm să-i sprijinim pe măsură ce învăţă.

În învăţarea centrată pe elev accentul se pune pe a-l face pe elev responsabil pentru propriul proces de învaţare. Elevii au o influenţă mai mare asupra tuturor aspectelor legate de ce anume urmează să înveţe şi de modul în care o vor face. În viaţă în general, atunci când avem o libertate mai mare, aceasta atrage după sine o responsabilitate mai mare.
Aceasta se aplică şi în cazul elevilor şi al învăţării centrate pe elev. Elevii îşi dovedesc responsabilitatea mai mare devenind căutători activi de cunoaştere. Ei nu se mai bazează pe profesorul care să le deschidă mintea şi să le-o umple cu cunoştinţe în timp ce stau pasivi în sala de clasă. Ei folosesc posibilităţile de învăţare care li se oferă, caută alte modalităţi de învăţare, iar dacă aceasta nu dă rezultate, cer ajutorul şi îndrumarea
Folosind această abordare de predare extinsă vom reuşi, ca dascăli, să eficientizăm învăţarea în şcolile noastre, să facem din ea o activitate plăcută şi dorită de elevi, o nevoie a fiecărui învăţăcel.