Studiu de specialitate – Participarea elevilor în proiecte de matematică


Autor: prof. Abdul-Gelil Geavidan
Liceul Tehnologic C. A. Rosetti, Constanța

Studiul matematicii în liceu urmăreşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, crearea unei atitudini favorabile activităţii de rezolvare a problemelor, dezvoltarea capacităţilor de experimentare şi de raţionament,de intuiţie şi de analiză critică, prin lansare aunor ipoteze de lucru în cadrul problemelor, obţinerea soluţiilor şi verificarea rezultatelor.
De asemenea stimulează dezvoltarea gândirii logice şi a capacităţii necesare înţelegerii, aprofundării şi utilizării noţiunilor matematice ca instrument de lucru, atât în studiul celorlalte capitole,cât şi al altor discipline de învăţământ, la înzestrarea cu un set de competenţe,valori şi atitudini menite să asigure o integrare profesională optimă. Oferă elevului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra lumii înconjurătoare în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe şi pentru a formula şi a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) conturează, pentru elevii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă cheie. Dintre competenţele cheie europene, programa şcolară pentru matematică vizează direct Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii şi indirect asigură transferabilitatea tuturor celorlalte competenţe cheie, prin deschiderea către abordări interdisciplinare şi transdisciplinare.

În contradicție cu percepţia comună asupra matematicii, ca fiind un obiect de studiu abstract, mecanic, repetitiv şi plictisitor, prin intermediul unor proiecte creative şi pline de imaginaţie, ea poate deveni interesantă, utilă, surprinzătoare, flexibilă şi amuzantă. Elevii pot deveni conştienţi de rolul matematicii în mediul nostru fizic şi cultural, precum şi în patrimoniul nostru spiritual. Proiectele ajuta profesorii să îmbunătățească semnificativ motivaţia elevilor, datorită caracteristicilor sale, favorizează învăţarea colaborativă, precum şi crearea de comunităţi de învăţare, îmbunătățește performanțele elevilor, stimulând abilităţi diferite printr-o abordare bazată pe utilizarea inteligențelor multiple şi promovează o utilizare naturală a TIC.
O caracteristică a proiectelor este utilizarea naturală, integrată în conţinut a TIC, care permite colaborarea prin asigurarea unui mediu sigur şi cooperativ de învăţare şi o gamă largă de metode de comunicare şi colaborare, cum ar fi videoconferinţe, fișiere audio, video, bloguri, imagini, reviste, animaţii, instrumente multimedia, în funcţie de nivelul de expertiză al participanților. Proiectele implică toți elevii, ele stimulează colaborarea elevilor, sunt de scurtă sau lungă durată, reprezintă comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învaţare colectiv, se realizează prin munca în echipă. (fragment)