Studiu de cercetare – Modalități de aplicare a jocului didactic și a diverselor tipuri de jocuri -exerciții în formarea deprinderilor de exprimare corectă la copiii cu cerințe educative speciale


Autor: ed. Stan Camelia Maria
Șc. Gim. ,,Sf.Andrei” Sărmaș – Structura Platonești

Justificarea cercetării:
Cercetarea educaţională vizează un ansamblu de metode şi procedee concrete şi eficiente care să contribuie la educarea limbajului copiilor cu CES şi formarea deprinderilor de exprimare corectă la aceştia. Desfăşurată pe o perioadă de un semestru, cercetarea a permis să urmărim contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de jocuri tip exerciţiu la formarea deprinderilor de exprimare corectă. Am ales această temă deoarece formarea deprinderilor de exprimare corectă şi coerentă este decisivă pentru evoluţia ulterioară a copiilor cu CES.
Ipoteza cercetării:
Presupunem că prin utilizarea unei game variate de jocuri didactice şi jocuri tip exerciţiu, contribuim la educarea limbajului copiilor şi implicit la formarea deprinderilor de exprimare corectă, clară şi coerentă
Obiectivele cercetării:
Obiective generale:
– evidenţierea importanţei pe care o are exprimarea corectă pentru evoluţia ulterioară a copiilor cu CES;
– elaborarea unor planuri de intervenţie personalizate în vederea educării unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical, fonetic şi lexical;
– depistarea unor greşeli tipice în exprimarea copiilor şi găsirea unor soluţii pertinente în vederea corectării acestora.

Obiective specifice:
– promovarea relaţiei cu familia, prin implicarea acesteia în formarea deprinderilor de exprimare corectă copiilor.
Obiective operaţionale: exemple de comportamente:
– să pronunţe clar şi corect toate sunetele şi grupurile de sunete ale limbii române integrate în cuvinte la 7/8 ani;
-să diferenţieze în structura cuvântului sunetele( iniţiale, mediane, finale),
-să exprime cât mai multe cuvinte care încep cu un anumit sunet şi cu o anumită silabă;
-să manifeste cooperare, perseverenţă în desfăşurarea jocurilor didactice şi a jocurilor – exerciţiu;
-să se exprime oral corect în structuri gramaticale mai ample, în propoziţii şi fraze;
-să demonstreze activism în desfăşurarea jocurilor didactice prin rezolvarea sarcinilor, respectarea regulilor de joc ;
-să despartă cuvintele în silabe şi silabele în sunete;
-să intuiască unele raporturi gramaticale ale limbii sub aspect morfologic şi sintactic;
-să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv. (fragment)