Studiu de caz – Optimizarea activităților de educare a limbajului prin jocuri de dramatizare


Autor: ed. Stan Camelia Maria
Șc. Gim. ,,Sf.Andrei” Sărmaș – Structura Platonești

Experimentul a avut loc în anul şcolar 2009-2010 pe un număr de 14 copii de grupă combinată. Pentru a constata care din cele două modalităţi de realizare a activităţii didactice este mai eficientă şi anume dramatizarea sau jocul didactic, am susţinut pentru început o activitate de dramatizare în care subiectul actvităţii a fost ,,Ridichea uriaşă’’, iar în următoarea activitate de educare a limbajului plecând de la aceeaşi temă am realizat jocul didactic ,,Recunoaşte povestea’’.
OBIECTIVELE CERCETĂRII
1.Dezvoltarea limbajului la preşcolari în vederea optimizării socialiuării şi educării acestuia;
2.Dezvoltarea dimensiunii de comunicare a preşcolarilor , atât în plan educaţional cât şi al relaţiilor sociale
3.Utilizarea eficientă a jocurilor didactice ca strategie educaţională în activităţile din grădiniţă,atât la nivel formativ,cât şi la nivel informativ
4.Poziţionarea şi optimizarea relaţiei joc-activitate de educare a limbajului, ca suport al dezvoltării personalităţii preşcolarului

DRAMATIZAREA
Categoria de activitate: EDUCAREA LIMBAJULUI
Subiectul: Povestea „RIDICHEA URIAŞĂ”
Mijloc de realizare: DRAMATIZARE
Tipul activităţii: consolidare
Scopuri:
-Consolidarea poveştii populare „Ridichea uriaşă” prin folosirea dramatizării ca mijloc de realizare;
-Consolidarea cunoştinţelor despre primăvară, despre legumele de primăvară;
-Dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală.
-Dezvoltarea dragostei pentru activităţile practice, pentru muncă;
Pe parcursul activităţii didactice, copiii vor fi capabili:
O.1. să povestească conţinutul poveştii, cu ajutorul educatoarei şi al imaginilor; obiectivul va fi considerat atins când povestirea copiilor va respecta succesiunea logică a secvenţelor, replicile personajelor, iar exprimarea va fi corectă.
C.O.1. Povestea „Ridichea uriaşă” povestită de copii, cu ajutorul educatoarei şi al imaginilor.
O.2. să răspundă la întrebările puse de educatoare, pe baza cunoştinţelor dobândite anterior; obiectivul va fi considerat atins când răspunsurile copiilor vor fi clare, concise, respectând conţinutul poveştii;
O.3. să interpreteze rolul stabilit de educatoare şi de ceilalţi copii, reproducând replicile, gesturile, expresivitatea şi mişcările de scenă ale personajului din poveste; obiectivul va fi considerat atins când toate personajele vor fi interpreta corect rolurile,
C.O.3. Dramatizarea poveştii: fiecare copil va primi câte un rol (în funcţie de nivelul vârstei), stabilit de educatoare şi de ceilalţi copii, ca fiind rolul cel mai potrivit. *activitate pe grupe
O.4. să stabilească împreună care echipă a interpretat cel mai bine povestea, pe baza unor criterii stabilite anterior; obiectivul va fi considerat atins când evaluarea făcută de copii va fi obiectivă, respectând criteriile date; (fragment)