Metoda conversației la matematică


Autor: prof. Ileana Ioana
Școala gimnazială „I. L. Caragiale”, jud. Dâmbovița

Metoda conversației este utilizată intens la matematică, și constă în dialogul dintre profesor și elev, însă profesorul nu trebuie fie un examinator permanent, ci un partener, care nu numai întreabă, dar și răspunde întrebărilor elevilor. Folosirea conversației în timpul orelor stimulează gândirea elevilor în vederea însușirii de noi cunoștințe sau sistematizarea cunoștintelor și deprinderilor asimilate anterior.

Alături de demonstrația matematică și metoda exercițiului, conversația este o metodă deosebit de importantă la matematică. Ea determină o participare activă din partea elevilor pentru că profesorul adresează întrebări clasei în orice moment al lectiei. De asemenea, elevul poate adresa întrebari profesorului în legatură cu subiectul discutat. Este important să-i obișnuim pe elevi să adreseze întrebări profesorului atunci când nu înțeleg ceva, bineînțeles în condițiile în care aceștia nu-și deranjează colegii (întrebările să fie concrete și la subiect). Utilizarea corectă a acestei metode la orele de matematică atrage și elevii neatenți sau mai puțin disciplinați.
Metoda conversației ajută la formarea raționamentului matematic la elevi, la realizarea competențelor specifice ale învățării matematicii.
Există mai multe criterii după care se pot clasifica formele de conversație.
După numărul de persoane cărora li se adresează întrebarea, conversația este:
Individuală – are loc între profesor și un singur elev;
Frontală – întrebările se adresează întregii clase, iar răspunsurile vin de la diferiți elevi.
După obiectivele urmărite:
Introductivă – folosită pentru captarea atenției și reactualizării cunoștințelor anterioare;
În scopul transmiterii de noi cunoștințe;
Pentru fixarea noilor cunoștințe;
Pentru recapitulare, care la matematică se desfășoară, de regulă, pe marginea rezolvarii unor exerciții sugestive;
În procesul de evaluare a cunoștințelor elevilor.
După tipul de raționament efectuat de elev când dă răspunsul, conversația este:
Euristică – când întrebările se adresează gândirii și o conduc spre efectuarea de raționamente; (fragment)