Jocurile de mișcare


Autor: prof. Hanciș Adrian
Școala Gimnzială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău

Jocul este o temă foarte des întâlnită în viaţa cotidiană, reflectând o anumită tendinţă a omului spre socializare. El prezintă o serie de reguli, unele trebuie respectate, iar altele sunt menite să fie încălcate. Astfel apare dorinţa oricărei fiinţe umane de a depăşi ceea ce este normal, de a depăşi pe alţii şi de a se depăşi pe sine, o tendinţă spre perfecţiune, ca ţel principal al vieţii.
Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii jocului ca un mijloc excelent de educaţie. În ultima vreme, copii consacră, din ce în ce mai puţin timp jocului.
Deşi numărul terenurilor de sport atât din orase cât şi de la sate este în creştere, copii nu mai găsesc spaţiu şi timp de joacă, televizorul, calculatorul, şi în general odihna pasivă luând locul formelor de mișcare.
Jocurile simple pot fi practicate oricând şi oriunde. Incontestabil ele sunt mult mai eficiente în comparaţie cu gimnastica şi cu ceea ce se înţelege în mod obişnuit prin educaţia fizică. Este suficient să observăm elevii unei clase care înconjoară în pas alergător terenul de sport sau fac exerciţii de gimnastică. În permanenţă profesorul le adresează îndemnuri sau observaţii. În schimb, dacă aruncăm elevilor o minge, ei vor alerga dupa ea fără să dea semne de oboseală sau de lipsă de interes.
Acest exemplu evidenţiază o caracteristica a jocurilor: atractivitatea şi spontaneitatea lor. Jocul bine conceput este capabil să mobilizeze toate forţele, să menţina treaz interesul copiilor, să atingă maximum de eficienţă.
«Jocul desemnează o activitate fizică sau mentală, spontană şi urmarită prin ea însaşi, fără utilitate imediată, generatoare de distracţie, de placere şi de reconfortare » Ioan Cerghit
Jocul de miscare reprezintă o variantă a activităţii ludice în care rolul mişcării este clar exprimat. Baza o constituie diferitele acţiuni motrice motivate de un subiect şi îngrădite parţial de reguli. Totodată ele urmaresc învingerea diferitelor obstacole ivite în calea atingerii scopului, în condiţii mereu schimbătoare. Conţinutul se stabileşte în funcţie de scopul propus în această activitate conştientă oferă satisfacţii, plăcerea fiind generată de succes.
Cele mai multe jocuri de mişcare se desfăşoara sub formă de ştafetă. Uneori iau forma parcursurilor aplicative sau a parcursurilor cu obstacole.
Pentru că participanţii sunt puşi în situaţia de a executa rapid anumite acţiuni, în condiţii dificile, sunt solicitate şi totodată dezvoltate pe lângă calităţile fizice şi unele calităţi morale şi caracteriale: voinţă, dărzenie, hotărârea, prezenţa de spirit, stăpânirea de sine. (fragment)