Educație prin proiecte


Autor: prof. Iuliana Negreț
Colegiul Tehnic de Marină ”AL. I. Cuza” Constanța

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor europene, se urmăreşte dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât şi în cea extraşcolară. Derularea programelor de mobilităţi şi cooperare la nivel european în cadrul noului Program integrat de acţiune în domeniul educaţiei şi formării de-a lungul vieţii, subliniază rolul crescând al educaţiei permanente la realizarea unei dezvoltări economice durabile.
Rolul Uniunii Europene este acela de a contribui la dezvoltarea unei educaţii de calitate. În prezent, prioritatea din domeniul tineretului la nivel european o constituie implementarea Pactului european de tineret, care urmăreşte să îmbunătăţească educaţia, formarea, mobilitatea, integrarea profesională şi includerea socială a tinerilor europeni.
Promovarea multilingvismului reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, prin încurajarea învăţării limbilor străine, promovarea unei economii dinamice în care multilingvismul să joace un rol important, precum şi facilitarea accesului cetăţenilor europeni la legislaţia Uniunii Europene în limba maternă. Învăţarea continuă include şi învăţarea limbilor străine. Limbile vorbite de popoarele europene reprezintă însăşi esenţa în diversitate, principiu fundamental al Uniunii Europene.
Pentru a implementa cu succes Strategia de Integrare Europeană în România, ţara noastră beneficiază din partea Uniunii Europene de fonduri nerambursabile, care finanţează diverse proiecte. Elaborarea unor proiecte, în conformitate cu standardele internaţionale, este esenţială pentru obţinerea acestor fonduri. La nivelul Uniunii Europene, aceasta este singura modalitate prin care pot fi accesate fondurile comunitare.
Într-o organizaţie care acordă importanţă proiectelor, sunt persoane care se ocupă de acest lucru. Fondurile prin care se poate avea acces prin câştigarea unui proiect reprezintă un mijloc prin care poate fi atins un obiectiv strategic al organizaţiei. Obiectivul strategic nu poate fi neapărat achiziţionarea unor echipamente, ci acela de a creşte eficienţa şi competitivitatea şi de a dezvolta competenţe. (fragment)

Publicitate