Profesorul „ideal”


Autor: eleva Șuleapă Maria – Clasa: X-a E
prof. Căpriță Paraschiva – Colegiul Economic Buzău

Cu intenţia, de a-şi completa informaţiile despre relaţiile reale şi concrete dintre profesori şi elevi, doamna dirigintă ne-a solicitat să descriem „profesorul ideal”, aşa cum ni l-am dori noi.
Redau câteva fragmente din răspunsurile pe care noi le-am dat (sublinierile îmi aparţin).
„Să ştie să se poarte cu elevii. Să fie tânăr, ca să înţeleagă mai bine problemele noastre, ale tinerilor şi să aibă totuşi o anumită experienţă în domeniu […].Să se ocupe de predarea lecţiei şi de menţinerea unei atmosfere armonioase în care toţi elevii să participe la lecţie, ca s-o înţeleagă. Profesorul ideal recunoaşte o clasă când este epuizată şi face aplicaţii mai uşoare, dar dacă elevii profită de bunătatea lui, foloseşte metode chiar dure. Profesorul ideal nu face ceea ce le cere elevilor să nu facă.
„[…] tratează elevii cu acelaşi respect, indiferent de naţionalitate, înfăţişare etc., exigent dar totodată înţelegător, analizează faptele elevilor şi din punct de vedere al omului, al fostului elev şi nu exclusiv din punctul de vedere al profesorului”.
„[…]. Dacă elevul înţelege că profesorul este şi el om, şi, pe deasupra capabil să-l înţeleagă, cred că ar avea loc o apropiere reciprocă, ceea ce este foarte de dorit. Dacă profesorul este înţelegător şi elevii vor fi, vor dispărea, în consecinţă, problemele legate de disciplină, de frică, de fugă de la ore şi, de ce nu, cele legate de copiat, de vreme ce elevul este încurajat să înveţe”.
„Profesorul ideal ar trebui […] să predea materia sa într-un stil original, diferit de formele clasice, in aşa fel încât să trezească interesul elevilor şi să ne facă să reţinem cea mai mare parte din lecţie din clasă […] să ne asculte şi, dacă ceva nu este în ordine la un extemporal, să ne spună unde am greşit, nu doar să picteze nota, să fie corect la notare şi să nu ţină cont că avem un 3 când ştim de 10, pentru că mulţi profesori te cotează la un nivel şi iei doar notă de acelaşi fel patru ani de zile”.