Manualul școlar


Autor: elev Cătălin Ionuț – Clasa: X-a E
prof. Căpriță Paraschiva – Colegiul Economic Buzău

Manualul şcolar este cel mai important instrument de lucru pentru elevi. El urmează îndeaproape programa analitică.
Elaborarea unui manual este o operă de ingeniozitate pedagogică şi talent artistic ce nu poate fi elaborată de oricine din următoarele motive:
manualul este o carte a elevului (nu a profesorului) deci trebuie scrisă astfel încât să fie înţeleasă perfect de către acesta; dar „a traduce în limba elevilor limba savanţilor nu este chiar la îndemâna oricui, nici măcar a savanţilor”.
manualul trebuie astfel elaborat încât să poată fi folosit ca instrument de autodidaxie, fiind exclusiv o carte pentru studiul independent; manualul trebuie să poată fi folosit de elev pentru a „înlocui” parţial sau total profesorul în procesul propriei formări.
manualul este însă şi o carte riguroasă din punct de vedere pedagogic.
Trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, la fiecare temă pe care o detaliază:
obiectivele pedagogice urmărite, enunţate pe înţelesul elevului;
sarcini de lucru (de învăţare) conexe obiectivelor;
informaţii pentru realizarea sarcinilor de învăţare cât mai clare şi sugestive (însoţite de ilustraţii, scheme etc.);
sarcini de lucru suplimentare pentru completarea cunoştinţelor (audio, video etc.)
exerciţii de autoevaluare, etc.
Există mulţi factori care influenţează profesorul în selectarea manualului. Unii din aceşti factori sunt determinaţi de caracteristici care nu pot fi controlate în mod direct de către profesor, alţii sunt legaţi de importanţa pe care o acordă profesorul selectării manualului.