Jocuri de mișcare utilizate în predarea handbalului


Autor: prof. Păun Marius Constantin
Școala Gimnazială „Marin Braniște” Suseni, jud. Argeș

Jocurile de mișcare au o pondere sporită în predarea-învățarea jocului de handbal. Alături de jocuri avem ștafetele, întrecerile pe echipe și acele sisteme de acționare ce au la bază exerciții ce cuprind elemente și procedee ale jocului de handbal, toate ajutând la însușirea corectă a acestui joc sportiv.
Jocurile de mişcare sunt recomandate a fi folosite în instruirea elevilor. Acestea reprezintă pentru elevi o activitate esenţială ce solicită vigoarea, forţa fizică, supleţea şi coordonarea, echilibrul, dar şi abilitatea în manevrarea diferitelor segmente ale corpului. Alegerea jocurilor de mişcare reprezintă un aspect benefic pentru echipă, deoarece acestea îşi păstrează caracterul lor competitiv, atractiv şi distractiv.
Voi descrie câteva dintre ele:
1. Semănatul și culesul cartofilor
Elevii sunt împărțiți în 4 echipe așezate în coloană câte unul. În fața fiecărei coloane se trasează patru cercuri la 5, 10, 15, 20 m distanță de linia de plecare, în spatele căreia stau elevii. Înainte de începerea jocului, la picioarele primului elev din fiecare șir stau 4 mingi de handbal (cartofii). La semnalul profesorului, primul elev din fiecare șir ia o minge, aleargă cu ea pentru a o așeza în primul cerc, apoi se întoarce, ia altă minge și o așază în al doilea cerc ș.a.m.d., până termină de semănat mingile. Elevul următor din fiecare șir aleargă să culeagă mingile pe rând, începând cu cea mai îndepărtată. Jocul continuă până ce ultimul elev din fiecare șir culege mingile pentru echipă.

Dintre metodele activ-participative am folosit în organizarea și desfășurarea acestui joc de mișcare următoarele: conversația introductivă, demonstrația, exercițiul, deoarece îi tratez întotdeauna pe elevii mei ca parteneri în procesul instructiv-educativ. Folosirea acestor metode i-a facut pe elevi să participe activ și cu plăcere la jocul de mișcare desfășurat.
2. Cursa numerelor
Elevii sunt asezați în coloană, câte 4, fiecare elev având minge și un număr corespunzător locului în care se află în șir. Elevul al cărui număr va fi strigat (primul, al doilea, etc.), îi va ocoli complet pe ceilalţi elevi din propriul șir, revenind la locul lui ducând sau rostogolind mingea.
După ce le-am explicat regulile jocului, am trecut la desfășurarea lui. La sfârșitul jocului am împărțit elevilor câte o coală de hârtie și le-am cerut să scrie cum ar organiza ei jocul, schimbând regulile de desfășurare – metoda eseul de 5 minute – după care am desfășurat jocul după regulile scrise de câțiva dintre elevi. Elevii au fost încântați de implicarea lor directă și de faptul că s-a ținut cont de ideile lor. (fragment)

Publicitate