20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului


Autor: elev Dobre Ion
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
prof. Doina Andrei

Data de 20 noiembrie 1989 este o zi istorică pentru copiii din lumea întreagă. În această zi s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990 şi s-a inspirat din aceasta, atunci când a elaborat Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Drepturile copilului pot fi grupate în trei categorii: drepturile de protecţie – se referă la protecţia împotriva oricărei forme de abuz fizic sau emoţional, precum şi împotriva oricărei forme de exploatare; drepturile de dezvoltare – se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală; drepturile de participare – se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl privesc. Detaliat, acestea sunt:
Dreptul la viaţă
Dreptul de a avea o identitate (un nume, o familie şi de a trăi într-o anumită ţară)
Dreptul de a-şi exprima opinia şi de a fi ascultat
Dreptul de a gândi independent
Dreptul de a-şi practica propria religie
Dreptul de a face parte din diferite grupuri şi de a participa la reuniuni
Dreptul de a fi informat, inclusiv prin ziare, radio şi televiziune
Dreptul la cultura proprie
Dreptul de a fi îngrijit în instituţii speciale când copilul nu mai are familie sau când aceasta nu îl mai poate creşte şi educa
Dreptul de a fi adoptat numai în interesul său
Dreptul de a fi protejat împotriva violenţei şi abuzurilor
Dreptul la odihnă, recreere şi vacanţă
Dreptul la protecţie împotriva exploatării, torturii, răpirilor şi pedepselor crude
Dreptul de a fi considerat nevinovat până la dovedirea vinovăţiei
Dreptul de a trăi în pace şi în siguranţă
Dreptul la protecţie şi asistenţă corespunzătoare pentru refugiaţi
Dreptul la îngrijire şi şanse egale pentru copiii cu nevoi speciale
Dreptul la educaţie şi la participarea la viaţa culturală
Dreptul la sănătate
Dreptul la o viaţă decentă.