Studiu de specialitate – Integrarea optimă a copilului preșcolar în școală


Autor: ed. Ana-Aurelia Rotaru
Grădinița cu PN Nr. 2, Structura Filpea
Loc. Subcetate; Jud. Harghita

MOTTO: ,,COPILĂRIA ESTE INIMA TUTUROR VÂRSTELOR” Lucian Blaga

ARGUMENT:
Învăţământul preşcolar, îl putem prezenta ca fiind cea mai modernă şi adecvată măsură adusă în serviciul şi în sprijinul copilului preşcolar, în vederea pregătirii lui pentru şcoală. Este locul în care se ţine cont de dezvoltarea lui psihofizică, precum şi de valorificarea potenţialului de care dispune fiinţa umană.
În munca oricărei educatoare se întâlnesc două realităţi, de care trebuie sa se ţină cont tot timpul: trăsăturile comune ale copilariei, dar şi unicitatea fiecarui copil cu care se lucrează.
În epoca moderna, ştiinţele educaţiei au ajuns la un apogeu şi şi-au îndreptat atenţia foarte mult spre vârsta copilăriei timpurii. Aceasta este perioada ,,marilor achiziţii”. Potenţialul psihofizic pe care îl conţine, atrag atenţia marilor psihologi, care propun tot felul de măsuri pentru a veni în sprijinul copiilor.
În continuare voi prezenta câteva probe pe care le-am aplicat anul trecut copiilor din grupa mea, care se pregăteau de intrarea în clasa pregătitoare. Trebuie să precizez că lucrez la grupă combinată. Numărul copiilor care se pregătesc de intrarea în şcoală, este mai mic decât cel dintr-o grupă omogenă. Eşantionul de subiecţi cu care am lucrat este de 5 copii.
1.DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE şi DOMENIUL ŞTIINŢĂ: Numeşte toate animalele care trăiesc în curtea ta şi toate obiectele care cad şi nu fac zgomot în cădere.
*La această probă am urmărit fluiditatea exprimării verbale şi flexibilitatea gândirii.
Răspunsurile pe care le-am primit de la copii au fost cât se poate de originale:
F.D.M o fetiţă de 5 ani mi-a spus ca: ,,nu face zgomot în cădere un fir de păr dimineaţa când mă piaptănă mama”, apoi B.A. ,,nu fac zgomot ochii mei când îi închid şi îi deschid”. Răspunsurile lor mi-au făcut mare plăcere.
2. FORMARE DE MULŢIMI ( Se poate folosi şi la Domeniul Ştiinţă, dar şi la Domeniul Om şi Societate): Priveşte cu atenţie imaginile de pe jetoane, spune ce reprezintă, apoi formează multimi cu ele.
*La această probă am urmărit capacitatea copiilor de a clasifica obiecte dupa un criteriu dat. Am urmărit dezvoltarea gândirii logice. Pe jetoane erau imagini ce reprezentau diferite meserii cunoscute de copii.
3. RECUNOAŞTEREA ANOTIMPULUI (Domeniul Limbă şi Comunicare şi Domeniul Ştiinţă): Priveşte suita de imagini, apoi recunoaşte anotimpul când începe grădiniţa.
*Am urmărit recunoaşterea şi folosirea câtorva tipuri de noţiuni. Suita de imagini consta în: flori, copac cu frunze galbene, om de zăpadă, păsări călătoare, ploaie şi vânt. (fragment)