Studiu de specialitate – Importanța asigurării calității în educație


Autor: înv. Jano Elisabeta
Școala Gimnazială ,,Petri Mor” Nușfalău-Sălaj

Motto: „Educaţia urmăreşte realizarea întregii perfecţiuni de care natura omului este capabilă.” I. Kant
Lumea în care trăim se află în permanentă transformare. Prin urmare trebuie să facem faţă acestei provocări. Misiunea şcolilor este de a oferi cea mai bună educaţie posibilă tuturor elevilor. Responsabilitatea cadrelor didactice este să păstreze ceea ce este bun din trecut şi să răspundă provocărilor noului. Pentru a eficientiza educaţia şcolară este nevoie de un sistem de asigurare a calităţii.
Un sistem bun de asigurare a calităţii sistemelor de învăţământ:
afirmă explicit scopul şi natura măsurilor educaţionale
acordă responsabilitatea asigurării calităţii educaţiei şcolilor
ajută la crearea spiritului de răspundere faţă de activitatea educaţională
Asigurarea calităţii propune modalităţi de legătură între obiectivele educaţionale şi rezultatele corespunzătoare.
Metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile care se stabilesc între următoarele componente:
-criterii
-standarde de referinţă
-indicatori de performanţă
-calificări
Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:
-planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate
-monitorizarea rezultatelor
-evaluarea internă a rezultatelor
-evaluarea externă a rezultatelor
-îmbunătăţirea continuă a rezultatelor
Relaţiile dintre componentele şi procesele de asigurare sunt diferite în funcţie de:
nivelul de învăţământ
tipul organizaţiei furnizoare de educaţie
tipul de program de studii
Asigurarea calităţii programelor de învăţare şi promovarea îmbunătăţirii continue este cunoscută sub denumirea de managementul calităţii. Managementul calităţii cuprinde trei elemente fundamentale:
1.Responsabilităţile managementului.
2. Managementul resurselor umane şi fizice.
3. Proiecte şi dezvoltare.
Responsabilităţile managementului constă în.:
eficacitate-dezvoltarea curriculumului învăţării
implicarea directă în dezvoltarea şi asigurarea calităţii programelor de învăţare
sprijinirea activă a calităţii
cunoaşterea nevoilor şi aşteptărilor factorilor interni şi externi
dezvoltarea parteneriatelor cu factori externi
menţinerea parteneriatelor eficiente (fragment)