Pe urmele lui Petre Dulfu


Autor: prof. înv. primar Liliana Grumaz
Școala Gimnazială „Petre Dulfu”Baia Mare, Maramureș

„Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de elev în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”. (Sorin Cristea)
Orice influenţă educativă trece prin filtrul personalităţii celui asupra căruia se exercită, iar efectul ei depinde de amploarea şi profunzimea cu care aceasta reuşeşte să pătrundă în straturile acestei personalităţi. La început de primăvară ne sărbătorim patronul spiritual al şcolii, Petre Dulfu, care a fost şi elev al acestei şcoli alături de alte mari personalităţi maramureşene şi nu numai: Petru Bran, Ioan Popescu, Vasile Lucaciu, George Pop de Băseşti. În acest an, la 31 octombrie, comemorăm 60 de ani de la trecerea scriitorului în nefiinţă.
Activitatea propusă este un proiect tematic care-şi vădeşte nenumăratele valenţe formatoare pentru toţi cei implicaţi: elevi, cadre didactice, părinţi, prin valorificarea experienţei de viaţă şi prin oferirea unor posibilităţi pentru îmbogăţirea ei prin antrenarea în diferite acţiuni practice. Cea mai eficientă cale o reprezintă activitatea concretă care în desfăşurarea ei presupune şi oferă condiţii prielnice pentru încurajarea activităţii de grup, a originalităţii şi spontaneităţii, exersarea şi activizarea limbajului, manifestarea şi, eventual, corectarea atitudinilor comportamentale, stabilizarea trăsăturilor pozitive de caracter, înlăturarea inhibiţiilor.
Proiectul a implicat parcurgerea unor procese de colectare de date, de prelucrare, analizare, interpretare a lor în urma unor demersuri investigative, de cercetare, din viaţa şi opera scriitorului Petre Dulfu, precum şi realizarea unui dosar tematic, fiind valorizate, cuantificate şi măsurate obiectiv eforturile depuse de elevi. La baza documentării elevilor a stat, în primul rând, monografia realizată de prof. Laura Temian – „Petre Dulfu, contribuţii biobibliografice şi documentare”, precum şi sprijinul bibliotecarului şcolii, prof. Daniela Petran, care a sistematizat informaţiile, a realizat o expoziţie de carte, o prezentare Power Point, facilitând munca elevilor.
În cadrul proiectului tematic s-a urmărit valorificarea conţinutului textelor literare, dezvoltarea atitudinii critice şi participative, stimularea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte din viaţa şi opera lui Petre Dulfu, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, încurajarea creativităţii elevilor prin metode interactive.
Am utilizat CVINTETUL (DIAMANTUL): PETRE DULFU

ÎNVĂŢAT RECUNOSCUT

SCRIE CUNOAŞTE PREDĂ

SCRIITOR DRAMATURG TRADUCĂTOR PUBLICIST PEDAGOG
Elevii clasei a III-a B au aflat că Vasile Alecsandri a apreciat harul poetic al tânărului Petre Dulfu, că a debutat, asemeni lui Mihai Eminescu, în revista Familia din Pesta, condusă de Iosif Vulcan, că a fost membru al Societăţii Scriitorilor Români şi doctor în filosofie.
Scrisul şi activitatea didactică au fost cele două activităţi importante desfăşurate de Petre Dulfu, activităţi ce nu se concurează, ci se completează reciproc, iar pedagogul este un demn continuator al lui Nicolae Iorga şi al lui Spiru Haret, prin efortul depus pentru luminarea ţărănimii. (fragment)