Logica modernă (baza laturii intelectuale a educației)


Autor: prof. Arghirescu Alexandru

1. Probleme de terminologie
Lumea este modelată în creier prin cuvinte. Însă vocabularul este ambiguu. Vom evita o astfel de ambiguitate astfel: Dacă un termen se referă la lumea reală, atunci îi vom pune prefixul w- (de la world). Dacă acelaşi termen se referă la modelul din creier al lumii (deci la conexiuni sinaptice între neuroni), atunci îi vom pune prefixul spi-. Ex: Propoziţia: „Maşina X are benzină.” este ambiguă. Propoziţia „Spi-maşina X are benzină.” exprimă o idee (o opinie) din creierul cuiva şi ea ar putea fi falsă. Propoziţia „W-maşina X are benzină.” este însă o realitate, nu o idee. Ea a fost şi verificată senzorial (ex: A fost văzută). Totuşi există şi noţiuni cu nume distincte pentru w-lume şi spi-lume.
Iată-le: Obiect termen. Cauză premisă. Efect concluzie. Determinare inferenţă (deducţie). Stare valoare a unui parametru variabil (a unei variabile).
În continuare se explică această logică modernă:
2. W-starea unui w-obiect
W-universul este compus din w-obiecte imbricate astfel. W-universul (considerat obiectul total) este compus din w-subobiectele care sunt compuse din w-sub-subobiecte etc. până la w-particule subatomice care nu mai sunt compuse din altceva.

Totuşi există o stabilitate a w-stării. Pentru a i se w-schimba (a i se w-destabiliza) w-starea sa, w-obiectul trebuie să primească o cantitate de w-energie. W-energia aceasta este purtată de către nişte w-interacţiuni. Această w-energie este numită w-bariera (sau w-groapa) de potenţial a acelei w-stări. Dacă w-obiectul se prăbuşeşte în o nouă w-groapă de potenţial a unei noii w-stări, atumci w-obiectul emite o cantitate de energie egală cu w-bariera de potenţial a noii sale w-stări. Această energie este purtată de către alte w-interacţiuni şi care sunt emise de acel w-obiect.
Ex: Dacă un om calcă pe o piatră (interacţiunea este energia F a omului), atunci piatra nu se mişcă (starea S a pietrei nu se schimbă). Dacă trece un tractor peste piatră (energia tractorului este B > F), atunci piatra se sparge (starea S a devenit S*). Deci bariera de potenţial a stării S este B.
Să notăm bine: (1) La nivel subatomic există doar următoarele patru tipuri de interacţiuni: Gravitaţionale, electromagnetice, nucleare slabe şi nucleare tari. (2) Cu toate că la nivel macroscopic avem numai interacţiuni gravitaţionale şi electromagnetice, totuşi aceste interacţiuni se percep extraordinar de complex. Avem: Energie mecanică, chimică (combustibili), termică (căldură), electrică, radiantă (lumină) etc. Însă şi substanţa (masa) este desemeni o formă de energie. Formula de conversie între masă şi energie este celebra E = mc2. Ex: Energia chimică din substanţa benzină devine în motor energie mecanică cinetică (mişcare). (3) La nivel economic interacţiunile iau uimitoarea formă a banilor. Cu banii cumpărăm oricare formă de interacţiune (mecanică, chimică, termică, electrică, radiaţii medicale, substanţe etc.). Ex: O maşină devine din starea de uzată în bună folosind bani mai mulţi decât costul reparaţiilor. Costul este bariera economică a stării uzată. Dacă banii sunt insuficienţi, atunci maşina va rămâne permanent în starea uzată. (fragment)