Analiza comparativă a instrumentelor puse la dispoziție de platformele electronice BSCW și MOODLE


Autor: prof. Iuliana Shajaani
Colegiul Național „Matei Basarab”, București

Platforma electronică educațională este un produs program care oferă posibilitatea de derulare a unor activități de învățare utilizând exclusiv Internetul.
Platformele electronice trebuie să includă:
un spațiu public care poate fi vizualizat de toți utilizatorii platformei;
un spațiu de lucru privat.
Platforma cooperativă BSCW (Be Smart – Cooperative Worldwide) reprezintă un server public pentru comunitatea științifică internațională, pe care oricine se poate înregistra în mod gratuit. Oricine vrea să utilizeze această platformă trebuie mai întâi să se înregistreze ca utilizator, iar elementele sale de identificare vor fi:
contul utilizatorului
parola
adresa de e-mail
Înregistrarea ca utilizator al platformei BSCW presupune parcurgerea a patru pași.
Utilizând numele contului și parola, utilizatorul își poate accesa directoarele și întreg spațiul de lucru de pe orice calculator conectat la Internet, care are instalat un browser de Web adecvat.
Interfața BSCW este diferită în funcție de cele trei nivele de utilizator disponibile:
-începător
-avansat
-expert
BSCW poate gestiona două categorii de obiecte:
care nu conțin alte obiecte: documente, adrese Intrenet, înregistrări de utilizatori
care conțin alte obiecte: foldere, calendare, căsuțe poștale, grupuri, agenda personală
Platforma BSCW asigură un proces cursiv de lucru, bazat pe conceptual de sarcini care pot fi considerate etape distincte în cadrul derulării acestui proiect.
Partajarea spațiului cu alți utilizatori implică operațiile:
sarcina de lucru, care reprezintă o activitate solicitată de către tutore pentru a fi desfășurată de unul sau mai mulți cursanți
forumul, un buletin informativ, disponibil pentru toți membrii unui spațiu de lucru pentru a fi consultate
BSCW pune la dispoziția utilizatorilor un calendar care poate fi folosit în două scopuri diferite:
– calendar personal, care include notele personale ale utilizatorului și care pot fi vizualizate atât de către utilizator cât și de către membrii invitați
– calendar public, disponibil pentru partajare cu alți utilizatori
Platforma MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic) este un sistem, un pachet software destinat realizării cursurilor bazate pe Internet și coordonarea rezultatelor celor care învață. Ea este o platformă educațională utilizată în universități, licee, școli, organizații non-profit, companii private, de către profesori și chiar de către părinți.
Pentru a putea participa la activitățile unui curs găzduit de platforma MOODLE, un utilizator trebuie să se înregistreze, parcurgând patru pași. (fragment)