Metoda conversației la matematică

Autor: prof. Ileana Ioana
Școala gimnazială „I. L. Caragiale”, jud. Dâmbovița

Metoda conversației este utilizată intens la matematică, și constă în dialogul dintre profesor și elev, însă profesorul nu trebuie fie un examinator permanent, ci un partener, care nu numai întreabă, dar și răspunde întrebărilor elevilor. Folosirea conversației în timpul orelor stimulează gândirea elevilor în vederea însușirii de noi cunoștințe sau sistematizarea cunoștintelor și deprinderilor asimilate anterior.

Alături de demonstrația matematică și metoda exercițiului, conversația este o metodă deosebit de importantă la matematică. Ea determină o participare activă din partea elevilor pentru că profesorul adresează întrebări clasei în orice moment al lectiei. De asemenea, elevul poate adresa întrebari profesorului în legatură cu subiectul discutat. Este important să-i obișnuim pe elevi să adreseze întrebări profesorului atunci când nu înțeleg ceva, bineînțeles în condițiile în care aceștia nu-și deranjează colegii (întrebările să fie concrete și la subiect). Utilizarea corectă a acestei metode la orele de matematică atrage și elevii neatenți sau mai puțin disciplinați. Continuarea

Autoevaluarea la matematică

Autor: prof. Ileana Ioana
Școala gimnazială „I. L. Caragiale”, jud. Dâmbovița

Autoevaluarea este o metodă complementară de evaluare, cu valențe formative, ce permite aprecierea propriilor performanțe în raport cu obiectivele prestabilite. Folosind această metodă la matematică îi determinăm pe elevi să înțeleagă mai bine scopul sarcinii pe care o au de îndeplinit, modul în care este valorificat efortul lor. De asemenea, elevii pot compara nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învățării, pot să-și creeze un ritm propriu de învățare.
Autoevaluarea poate fi reprezentată de autoaprecierea verbală sau de autonotarea, mai mult sau mai puțin supravegheată de profesor.
Încurajarea elevilor să-și aprecieze performanțele proprii sau pe ale colegilor are multiple efecte benefice: elevul devine coparticipant la propria formare; elevii devin conștienți de eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;cultivă motivația intrinsecă față de învățătură și atitudinea pozitivă față de propria activitate.
Educatorul este cel care are posibilitatea să formeze și să dezvolte capacitatea de autoevaluare elevilor săi. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a posibilității și validității autoaprecierii elevului. În afară de această modalitate implicită a educării capacității de autoevaluare, profesorii au la îndemână și alte instrumente în acest sens:
Autocorectarea sau corectarea reciprocă – este o practică ce-l ajută pe elev să dobândească autonomie în evaluare. Elevul este solicitat să descopere unele minusuri sau lacune ale sale sau ale colegilor în momentul exercitării unor sarcini de învățare. Acesta constituie un prim pas pe drumul conștientizării competențelor în mod independent;
Autonotarea controlată – în cadrul unei verificări, elevul are sarcina să-și acorde o notă. Cadrul didactic are datoria să argumenteze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor avansate. (fragment)

Le jeu en classe de FLE

Autor: prof. Chiran Gabriela Aurelia
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu” Băleni – Dâmbovița

JEU n.m. – Activité physique ou mentale purement gratuite, qui n’a, dans la conscience de celui qui s’y livre, d’autre but que le plaisir qu’elle procure. Amusement, divertissement, récréation; ludique. (Le Petit Robert, tome 1, éditions Le Robert, Paris, 1992)
Le monde veut jouer, petit ou grand, moins jeune ou jeune. L’enfant joue avec une remarquable constance. Plus tard, l’enfant s’engage dans la substitution du jeu de rôle, celui-ci permettant à l’enfant de devenir professeur, médecin, vendeur, etc.
Avec l’âge, l’appétit du jeu ne passe pas. Dans l’univers du jeu, on retrouve la surprise, l’imprévisible. Dans le jeu, on a la possibilité d’inventer et de créer. Continuarea

Le texte littéraire dans le cours de langue etrangère

Autor: prof. Chiran Gabriela Aurelia
Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu” Băleni – Dâmbovița

Dans l’apprentissage de la langue française, la littérature est très importante, voire la qualité linguistique et culturelle des textes littéraires. Cette importance dérive du fait que les textes littéraires permettent l’acquisition de différentes compétences.
Vu le fait que les élèves rencontrent des difficultés en ce qui concerne l’exploitation du texte littéraire, ceux-ci doivent être choisis tout en tenant compte du niveau d’étude de la langue française, les centres d’intérêt des élèves.
Le texte littéraire doit être accompagné par des explications et, bien sûr, par des exercices. Le texte littéraire peut constituer pour les élèves des exemples de phrases, déjà modelées. Les élèves doivent entrer en contact avec le texte littéraire le plus tôt possible, les textes étant choisis en fonction de leur âge. Continuarea

Tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică și creativitatea elevilor

Autor: prof. Cristea Cerasela Carmen
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși

Pentru a-i determina pe elevi să gândească, să rezolve probleme, să găsească soluţii, profesorul trebuie să găsească strategii de a-i implica pe elevi în învăţare şi de a gestiona în mod adecvat astfel de situaţii didactice.
Întrebarea este unul dintre posibilii declanşatori ai implicării elevilor în învăţare. Nu este important doar felul încare formulăm întrebările (cât de clare, de relevante pentru tema discutată sunt ele), ci şi modul în care le ordonăm, succesiunea în care le valorificăm.
Iată câteva dintre cele mai uzuale tipuri de întrebări pe care le poţi folosi la clasă:
– întrebările închise – cele care nu acceptă decât un singur răspuns corect şi verifică modul în care au fost înţelese / învăţate conţinuturile. (Ex.: Care este intriga nuvelei Moara cu noroc? Care sunt personajele episodice ale basmului? Care este definiţia predicatului? etc.) Continuarea

Avantajele curriculumului centrat pe competențe

Autor: prof. Bâgu Corina
Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad

La clasele primare profesorul trebuie să gândească şi să realizeze activitatea de predare-învăţare din perspectiva unor obiective didactice bine determinate, specifice disciplinei pe care o predă şi să organizeze situaţii de învăţare concrete, centrate pe ele. Potrivit noului curriculum şcolar, obiectivele- cadru şi de referinţă se realizează în funcţie de performanţele la care elevii trebuie să ajungă, performanţe care vizează schimbări de comportament exprimate în termeni de “capacităţi” dobândite. Mai mult, însăşi achiziţiile şcolarilor se apreciază în funcţie de anumite capacităţi dobândite prin învăţare, respectiv în funcţie de ce ştie sau poate să facă un elev cu ceea ce a achiziţionat în procesul instruirii. Continuarea

Studiu de specialitate – Nivele ale interpretării în ,,Povestea lui Harap-Alb’’ de Ion Creangă

Autor: prof. Ciontea Elena-Gabriela
Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu”, Blaj

Unul dintre momentele de vârf ale creaţiei lui Creangă, “Povestea lui Harap-Alb” a fost considerată “cel mai frumos basm […] din întreaga noastră literatură” (Ovidiu Bârlea), “un veritabil bildungsroman fantastic al epicii noastre” (George Munteanu), “o naraţiune cu adevărat emblematică pentru întregul scris al lui Creangă” (Nicolae Constantinescu). Continuarea

Studiu de specialitate – Basmul cult – basm popular

Autor: prof. Ciontea Elena-Gabriela
Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu”, Blaj

Apărut mai întâi în epica populară, basmul este o naraţiune amplă în proză, în care personajele supranaturale, dar şi reale trec prin întâmplări fabuloase pentru a ilustra izbânda binelui. În formularea lui George Călinescu, un basm este “o oglindire a vieţii în moduri fabuloase”, o proiecţie a tuturor aspiraţiilor într-un spaţiu care nu refuză nici o împlinire. În spiritul delimitărilor terminologice, criticul – eseist notează că “basmul e un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, observaţie morală, etc.” Continuarea

Learning English Inside and Outside the Classroom

Autor: prof. Nica Mihaela
Colegiul Agricol ”D. Cantemir” Huși, Vaslui

Throughout the world, the majority of English language learning takes place outside the classroom. Learners are exposed to English in the course of their everyday life: listen to the radio and TV, read newspapers, write letters. Formal classroom learning may suit better some kinds of learners.
As an English teacher, you must bear in mind that you are responsible for the learning of all pupils within the classroom. You must also train them in using good strategies, to enable them to continue learning outside the classroom. They have to organize their own earning and exploit other sources of language outside the classroom.
a) Involving all the pupils in learning English – Here are some ways of making sure that you involve all the pupils:
-Use the class register list. Your pupils will know if you are calling them in the order of the class register list. Continuarea

Etude de spécialité – Creer un monde linguistique a partir d’un mot

Autor: prof. Păun Mihaela
Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”, Pitești

Toute langue naturelle possède un système grammatical qui la particularise, représenté par les différentes lois syntaxiques, dont la bonne maîtrise mènerait tout locuteur à réussir la pratique discursive. Le but de notre étude est, parmi d’autres, de montrer comment cet élément, „comme”, trouve sa place dans le cadre de ce grand système de la langue française. L’analyse du connecteur „comme”, des relateurs en général, malgré le fait qu’ils ont un rôle très important tant au niveau de la phrase, qu’elle soit simple ou complexe, tant au niveau du discours, est, malheureusement, négligée à l’école. Continuarea

Studiu de specialitate – Evaluarea didactică și specificul ei în învățământul primar

Autor: prof. înv. primar Bukszar Daniela
Școala Gimnazială Lunca Bradului

În anul școlar 2013-2013 am susținut lucrarea de grad didactic I cu tema: „Evaluarea didactică și specificul ei în învățămantul primar”, ce reprezintă de fapt o cercetare constatativ ameliorativă.
Experimentul didactic care a stat la baza lucrării a constat în verificarea conținuturilor, cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor, etc. pe care le-au dobândit elevii la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Științe ale naturii, prin folosirea metodelor moderne și tradiționale de evaluare, prin folosirea autoevaluării, evaluării în perechi.
Eșantionul de participanți a fost compus din 13 elevi care au fost evaluați prin metode tradiționale, dar și moderne, printr-un climat nestresant, natural. Nivelul de pregătire a colectivului de elevi este omogen din punct de vedere al potențialului intelectual, aproape toți elevii provenind din familii care asigură condițiile necesare actului învățării.
Tema cercetării a fost: introducerea evaluării continue prin îmbinarea metodelor tradiționale de evaluare (scrisă, orală, practică) cu cele alternative (observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor în clasă, evaluarea pe baza proiectelor, portofoliilor, autoevaluarea, investigația). Continuarea

Studiu de specialitate – Participarea elevilor în proiecte de matematică

Autor: prof. Abdul-Gelil Geavidan
Liceul Tehnologic C. A. Rosetti, Constanța

Studiul matematicii în liceu urmăreşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, crearea unei atitudini favorabile activităţii de rezolvare a problemelor, dezvoltarea capacităţilor de experimentare şi de raţionament,de intuiţie şi de analiză critică, prin lansare aunor ipoteze de lucru în cadrul problemelor, obţinerea soluţiilor şi verificarea rezultatelor. Continuarea

Jocurile de mișcare

Autor: prof. Hanciș Adrian
Școala Gimnzială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău

Jocul este o temă foarte des întâlnită în viaţa cotidiană, reflectând o anumită tendinţă a omului spre socializare. El prezintă o serie de reguli, unele trebuie respectate, iar altele sunt menite să fie încălcate. Astfel apare dorinţa oricărei fiinţe umane de a depăşi ceea ce este normal, de a depăşi pe alţii şi de a se depăşi pe sine, o tendinţă spre perfecţiune, ca ţel principal al vieţii.
Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii jocului ca un mijloc excelent de educaţie. În ultima vreme, copii consacră, din ce în ce mai puţin timp jocului. Continuarea

Studiu de specialitate – Should we be teaching Literature in the foreign language classroom?

Autor: prof. Decianu Cristina
Școala Gimnazială Nr. 17 Galați

The controversial question whether we should teach literature to foreign language learners is still unresolved and generates strong reactions on both sides. Critics believe that literary texts employ complex and figurative language, which daily communication does not use (Collie and Slater 1987: 2). Teachers should teach neutral and functional English, which will help students to acquire the necessary competencies. Supporters of teaching literature in schools argue that literary texts enhance learning, develop all skills and foster creativity. Literary texts depict reality; employ a meaningful and disciplined language and note what counts. They arouse feelings and describe what happens in the world. They appeal to the reader who judges the text; explores it and relate to the writing. Continuarea

Rolul activităților extracurriculare în exersarea limbii engleze

Autor: prof. Decianu Cristina
Școala Gimnazială Nr. 17 Galați

Controversata sărbătoare, Halloween, reprezintă pentru profesorul de limba engleză o oportunitate de desfăşurare a unor activităţi extracurriculare menite să stârnească interesul şi curiozitatea elevilor pentru spaţiul anglo-saxon, să dezvolte abilitatea de comunicare în limba străină, creativitatea şi imaginaţia copiilor. Continuarea

Educație prin proiecte

Autor: prof. Iuliana Negreț
Colegiul Tehnic de Marină ”AL. I. Cuza” Constanța

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor europene, se urmăreşte dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor integratoare, transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât şi în cea extraşcolară. Derularea programelor de mobilităţi şi cooperare la nivel european în cadrul noului Program integrat de acţiune în domeniul educaţiei şi formării de-a lungul vieţii, subliniază rolul crescând al educaţiei permanente la realizarea unei dezvoltări economice durabile.
Rolul Uniunii Europene este acela de a contribui la dezvoltarea unei educaţii de calitate. Continuarea

Studiu de cercetare – Modalități de aplicare a jocului didactic și a diverselor tipuri de jocuri -exerciții în formarea deprinderilor de exprimare corectă la copiii cu cerințe educative speciale

Autor: ed. Stan Camelia Maria
Șc. Gim. ,,Sf.Andrei” Sărmaș – Structura Platonești

Justificarea cercetării:
Cercetarea educaţională vizează un ansamblu de metode şi procedee concrete şi eficiente care să contribuie la educarea limbajului copiilor cu CES şi formarea deprinderilor de exprimare corectă la aceştia. Desfăşurată pe o perioadă de un semestru, cercetarea a permis să urmărim contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de jocuri tip exerciţiu la formarea deprinderilor de exprimare corectă. Am ales această temă deoarece formarea deprinderilor de exprimare corectă şi coerentă este decisivă pentru evoluţia ulterioară a copiilor cu CES. Continuarea

Studiu de caz – Optimizarea activităților de educare a limbajului prin jocuri de dramatizare

Autor: ed. Stan Camelia Maria
Șc. Gim. ,,Sf.Andrei” Sărmaș – Structura Platonești

Experimentul a avut loc în anul şcolar 2009-2010 pe un număr de 14 copii de grupă combinată. Pentru a constata care din cele două modalităţi de realizare a activităţii didactice este mai eficientă şi anume dramatizarea sau jocul didactic, am susţinut pentru început o activitate de dramatizare în care subiectul actvităţii a fost ,,Ridichea uriaşă’’, iar în următoarea activitate de educare a limbajului plecând de la aceeaşi temă am realizat jocul didactic ,,Recunoaşte povestea’’.
OBIECTIVELE CERCETĂRII
1.Dezvoltarea limbajului la preşcolari în vederea optimizării socialiuării şi educării acestuia;
2.Dezvoltarea dimensiunii de comunicare a preşcolarilor , atât în plan educaţional cât şi al relaţiilor sociale
3.Utilizarea eficientă a jocurilor didactice ca strategie educaţională în activităţile din grădiniţă,atât la nivel formativ,cât şi la nivel informativ Continuarea

Metode de dezvoltare a creativității specifice matematicii

Autor: prof. Diaconu Maria-Crina
Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, jud. Călărași

În sens larg, creativitatea este un concept care se referă la potenţialul de care dispune o persoană pentru a desfăşura o activitate creatoare. Activitatea creatoare este una dintre formele fundamentale ale activităţii omului. Se deosebeşte de celelalte forme de activitate umană prin caracteristicile produselor în care se concretizează şi prin procesualitatea psihică ce îi este caracteristică. Produsele activităţii creatoare întrunesc o serie de atribute specifice: noutate, originalitate, ingeniozitate, utilitate şi valoare socială. Continuarea

Dificultăți de învățare a limbajului receptiv

Autor: înv. Zsiros Gyongyver
Școala Gimnazială Nr.1 Ip-Structura Zăuan

Dificultățile de învățare a limbajului receptiv sunt însoțite și de alte manifestări, ușor de detectat, copilul manifestă ușoare tulburări de motricitate, deficit sporit de atenție, deficit de implicare, atitudine precară, rezervată. Copilul care nu înțelege multe din cele ce se spun în jurul lui este stresat, frustrat și demoralizat. Ameliorarea unor astfel de cazuri este totuși posibilă în școală, dacă sunt depistate la timp și tratate cu multă răbdare, cu numeroase reveniri în explicații. Continuarea