Proiectul – metodă complementară de evaluare


Autor: prof. Ileana Ioana
Școala gimnazială ”I.L.Caragiale”, jud. Dâmbovița

În activitatea didactică pe care o desfășurăm, dorim să dezvoltăm elevilor capacități intelectuale cu caracter complex și interdisciplinar, precum: capacitatea de a citi și înțelege un  text (utilă atât la limba română, istorie, cât și la limbile străine, matematică, fizică, etc.), capacitatea de a rezolva probleme (întâlnită la matematică, fizică, chimie, economie, etc.). Metodele tradiționale de evaluare sunt importante pentru testarea unor cunoștințe și capacități de bază, însă în situații precum cele descrise mai sus nu mai au aceeași eficiență sporită. Astfel au apărut noi metode de evaluare, numite metode complementare de evaluare. Printre acestea amintim: referatul, proiectul, investigația, portofoliul, observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, autoevaluarea. Se numesc complementare întrucât prin utilizarea lor la clasă completăm, formăm, dezvoltăm acele capacități pe care metodele tradiționale le au drept scop.

Una dintre metodele complementare de evaluare este proiectul. Acesta reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor mai ales pentru evaluarea sumativă. La începutul utilizării acestei metode în cadrul unui colectiv de elevi, profesorul este cel care alege subiectul, dar după ce se obișnuiesc cu acest tip de activitate, elevii înșiși vor putea propune temele de lucru.

Proiectul poate avea o conotație teoretică, practică, constructivă, creativă. El se poate derula pe o perioadă mai mare de timp, pe secvențe determinate dinainte sau structurate circumstanțial.

Participanții trebuie să parcurgă următoarele etape:

  • Stabilirea domeniului de interes
  • Stabilirea premiselor inițiale
  • Identificarea și selectarea resurselor materiale
  • Precizarea elementelor de conținut
  • Prezentarea rezultatelor (fragment)