CERCETARI PRIVIND APLICAREA METODEI QFD IN DEZVOLTAREA PRODUSULUI DISPOZITIV DE UDAT PLANTE


Autori: Tănase Constantin1, Tilea Diana2
1 Masterand, Specializarea I.E.M.A., Facultatea I.M.S.T., U.P.B.

2 Masterand, Specializarea I.E.M.A., Facultatea I.M.S.T., U.P.B.
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Nicolae IONESCU

            REZUMAT: Articolul cuprinde o cercetare aprofundată a metodei QFD dupa ce am efectuat pașii de planificare ai produsului și formularea misiunii. Am identificat și am stabilit cerințele clienților pentru produs. Pentru a facilita identificarea marimilor și a cerințelor primare pe care acestea le caracterizează am realizat o matrice QFD.  În articol am studiat atât fundamente teoretice cât și studii de caz și programe software pe care le-am aplicat pe dispozitivul de udat plante. (…)

STUDIU DE CAZ

Aplicarea metodei QFD în dezvoltarea produsului ”Dispozitiv de udat plante”. Aceasta s-a folosit  pentru stabilirea specificațiilor produsului.

O etapǎ importantǎ a procesului de dezvoltare a unui produs o reprezintă stabilirea specificaţiilor obiectiv ale produsului, acele valori ale mărimilor caracteristice ale cerinţelor, pentru care succesul pe piaţă al produsului este posibil. În funcţie de aceste mărimi se realizează proiectarea conceptuală a produsului, precum şi arhitectura acestuia. Aceste valori se stabilesc în funcţie de specificaţiile produselor concurente, astfel încât acestea să asigure un avantaj, atât din punct de vedere funcţional, cât şi tehnic al produsului dezvoltat.

Pentru a determina specificaţiile obiectiv  s-a găsit o corespondenţă între fiecare cerinţă primară şi mărimea măsurabilă care o caracterizează. La alcătuirea listei mărimilor s-au luat în considerare următoarele reguli:

  • mărimile trebuie să fie dependente şi nu independente.
  • mărimile trebuie să fie practice; (Mărimile identificate trebuie să caracterizeze din punct de vedere funcţional şi estetic produsul).
  • mărimile cu caracter subiectiv se elimină atunci când este posibil;
    • mărimile trebuie să includă criterii „populare” de comparare.

Aceste mărimi se prezintă sub formă tabelară, pentru a facilita identificarea mărimilor şi a cerinţelor primare pe care acestea le caracterizează.

Cerințele clienților au fost colectate pe baza unui chestionar online.

S-au evitat întrebarile care să inducă ideea unei soluții de sadisfacere a unei cerinte identificate.

S-a  realizat centralizarea cerințelor interpretate atât cele care se repetǎ, cât şi cele cu sens asemănător respectând regulile impuse.

Pentru reducerea numărului iniţial de cerinţe interpretate acestea s-au  grupat  după gradul lor de asemănare (sens identic, sens asemănător). Ierarhizarea cerinţelor clienţilor va conduce la identificarea unui anumit numǎr de cerinţe, pe care le vom numi primare. (fragment)