Studiu privind influența factorului termic asupra metabolismului vertebratelor


Autor: prof. Zainea Daniela
Şcoala Gimnazială Vrăneşti, jud. Argeş 

           Factorii de mediu la care organismele vii au trebuit să se adapteze pentru a-şi asigura menţinerea la un nivel optim al funcţiilor vitale, desigur în condiţiile asigurării aprovizionării cu hrana necesară şi  oxigen  determină la peşti, organisme poikiloterme vertebrate,  mai multe variante ale reacţiei fiziologice de tip regulator sau adaptiv. Mecanismele vii prin care peştii supravieţuiesc variaţiilor de temperatură din mediul ambiant, dar mai ales acelea care permit valorificarea nisei ecologice specifice fiecărei specii în parte (interacţiunea temperaturii cu alţi factori ca hrană, sezonul şi nictemerul, aportul de oxigen, lumina etc.

Influenţa temperaturii asupra metabolismului respirator, atât în condiţii de variabilitate naturală cât şi în experimente de laborator, reprezintă un factor de o deosebită importanţă pentru piscicultor.

Cunoştinţele biologice au o mare importanţă pentru viaţă în general. Biologia este o disciplină care dezvoltă logica şi flexibilitatea în gândire şi stimulează capacitatea elevilor de a respecta şi proteja natura. Pornind de la aceste considerente şi adăugând la acestea dorinţa elevilor de a cunoaşte influenţa mediului asupra vieţuitoarelor am iniţiat acest studiu, în laborator în care am urmărit infuenţa factorului termic asupra activităţii metabolice la peşti.

Întrucât valorile activității enzimatice pentru una dintre enzimele urmărite în acest studiu atât în ficat,cât şi în muşchiul alb,au indicat că pe de o parte,intensitatea activității GOT este mult mai înaltă în ficat,iar pe de altă parte,modificarea activității în funcție de temperatura de adaptare(loturi”hrană”) şi mai des,în funcție de starea de nutriție/inaniție este mult mai pronunțată pentru acelaşi țesut hepatic.

Celula hepatică este alături de țesutul suprarenal(recunoscut a juca un rol important în reglarea funcțională de răspuns la fenomenul de stress) un alt sediu important care participă la reglarea activității organismului la acțiunea unui factor stresant(în cazul acesta temperaturile scăzute şi mai ales inaniția).

Pe baza rezultatelor înregistrate consider o schemă de dependență (factor nutritiv-temperatura-activitate enzimatică,mai ales în catabolismul proteic) ce intervine în mod deosebit de eficient în reacția energetică a organismului la stresul de inaniție.

Ritmurile optime de creştere, cu evitarea pierderilor care mai ales în primele stadii de dezvoltare ontogenetică pot fi foarte mari, dar mai ales eficienţa înaltă în valorificarea hranei, sunt direct dependente de aprofundata cunoaştere a impactului factorului termic asupra organismului

Scopul acestor forme de activităţi este acela de a-i obişnui pe elevi să observe natura, să cunoască o serie de date despre posibilitatea creşterii peştilor în acvariu, să înveţe să conserve şi să ocrotească mediul ambiant.

Consider că noţiunile despre biologia şi ecologia peştilor îi pot ajuta pe elevi să conştientizeze rolul şi locul fiecărui individ în relaţiile cu mediul în care trăieşte deoarece existenţa omului este legată de cea a altor specii şi a întregii biosfere.