REBUSURI-RELIGIE


Autor: prof. Urlea Alina
Gradiniţa P.P.Nr. 25 Timişoara, jud.Timiş 

Rebusurile se realizează doar pe orizontală.

rebus

A-B: Cuprinde învăţătura pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor.

1. Sfinţii 40 de mucenici din . . .  .Muceniţă (4 decembrie).

2. Prima carte a Vechiului Testament. Simbolul luminii spirituale a lui Dumnezeu.

3. A fost sfinţită la botezul Mântuitorului. Căţuie. Prima femeie.

4. Primul persecutor al creştinilor. Cartea sfântă la evrei. Aici şi-a petrecut Iisus copilăria.

5. Prin ea a fost transmisă învăţătura lui Dumnezeu, pe cale orală. A doua carte a Vechiului Testament.

6. Prescuri care se dau creştinilor. Aromă luată din răşina unor arbori. Iuda Iscarioteanu.

7. “Adunări” ecumenice (plural). Darurile Sfintel Liturghii (2 cuvinte).

8. Rusalii. Evrei.

9. Descoperire. Laudă bisericească.

10. Carte a Vechiului Testament. Laudă bisericească.

11. Au scris colecţia de cărţi sfinte (Biblia). Sfânta Tradiţie sau Sfânta . . .

12. Legea Veche şi Legea Nouă (plural). Evanghelist.

13. Este folosit la Botez, Sfântul Maslu şi intră în componenţa Sfântului Mir. Suport de lumânare.

14. Aici a fost îngropat Sfântul Apostol Pavel în anul 67 d.Hr. Religie creştină cu credinţa într-un singur Dumnezeu. Petru.

15. Propovăduitorul creştinismului pe teritoriul ţării noastre. Ţinut din ţara noastră în care a fost propovăduită învăţătura lui Hristos, pentru prima data. Luca. (fragment)