Unii refuză Sistemul Internaţional de unităţi de măsură


Autor: prof. Arghirescu Alexandru

Aici trebuie să se exprime revolta contra celor care din ură milenară (naţionalistă sau politică) strică formidabila cucerire a ştiinţei moderne numită Sistemul Internaţional de unităţi de măsură (SI). Unitatea de măsură SI pentru energie este Joule-ul şi numai Joule-ul. În plus pentru a satisface cerinţele unora de a prescurta scrierea numerelor foarte mari sau foarte mici SI a introdus prefixe care pot fi extinse dacă este necesar. Astfel unii electricieni depăşiţi au introdus unitatea de energie non SI numită kilowattora. Carect este: 1 kwh = 3,6 MJ. Iată de ce: Un kilowattoră = 1000 Waţi × 3600 secunde = 1000 Joule / secundă×3600 secundă = 3600000 Joule = 3,6 megajoule = 3,6 MJ.

Şi mai supărător este că fizicieni cu mari pretenţii din fizica microcosmosului au introdus şi ei o unitate inutilă şi parazită de energie non SI. Aceasta este electron-voltul. Un electron-volt = 1,60210(7)×10 -19 J. Nu ar fi fost o mare dificultate dacă în loc de eV ar fi scris 1 eV = 160,2107×10 -21 J = 160,2107 zJ (zepto Joule) sau 1 MeV = 160210,7 zJ = 160,2107 aJ (atto Joule) = 0,1602107 fJ (fento Joule).

Ei nu s-au mulţumit numai cu atât, ci au mai introdus în plus încă o unitate non SI inutilă şi parazită de energie şi anume electron-voltul supra viteza fotonilor la pătrat (eV/c2). Şi pentru ca haosul creat să fie cât mai mare ei scriu acest /c2, dar în realitate numărul respectiv este cel fără acest /c2.

Iată deci care este problema non SI pe care au creat-o ei:

Care este măsura adevărată a energiei particulelor publicate? Este aceia în eV sau aceia în eV/c2?

De exemplu: Care este energia (masa) de repaos a electronului?

[1] Este oare 511000 eV/c2 ?

[2] Poate este 511000 eV (deci fără /c2) ?

Rezolvarea:

Pentru urmărirea rezolvării acestei dileme se poate opta prntru modul de scriere:

[1] Cu programul Word (este mai restrictiv). [2] Cu programul Paint. El este mai flexibil.

[1] Demonstraţia scrisă în Word:

[pasul 1] Coeficientul de transformare din kg în Jouli este c2, deoarece „Energia = c2×masa”. Deci dacă înlocuim masa cu 1 kg, atunci energia ei este de c2 Jouli. Energia unui kg = [2,997925(3)×108]2 J = 8,9875561×1016 J. Deci: 1 kg = 8,9875561×1016 J.

[pasul 2] Din definiţia potenţialului electric avem: Energia cinetică (lucrul mecanic) primită de o sarcină electrică de 1 C la o diferenţă de potenţial de un Volt este de un Joule (E = Q×V). Ştim că sarcina electronului este de q = 1,60210(7)×10-19 C (Dicţionar de fizică, 1972, Ion Dima, pg.77). Reiese că energia cinetică primită de un electron la o diferenţă de potenţial de un volt este:

E = q×V = 1,60210(7)×10-19 C × 1 V  = 1,60210(7)×10-19  J. Prin definiţia lor această energie se numeşte un electron-volt. Deci 1 eV = 1,60210(7)×10-19  J.

[pasul 3] Masa (energia) de repaos a electronului = 0,91091(4)×10-30 kg (Dicţionar de fizică, Ion Dima, 1972, pg.77). O vom transforma în Joule prin înmulţire cu energia unui kg de la pasul unu:

Masa electron = 0,91091(4)×10-30 kg × 8,9875561×1016 J/kg = 8,1868906772754×10-14 J.

[Pasul 4] Dacă vom împărţi această energie la energia unui electron-volt de la pasul doi, atunci vom afla energia umui electron în electroni-volţi.

8,1868906772754×10-14 J / 1,60210(7)×10-19 J/eV = 511007,734 eV =0,511007734 MeV.

[2] Demonstraţia scrisă în Paint

Astfel s-a demonstat că răspunsul corect este al doilea (deci fără /c2).

Pentru a repara aceste răutăţi oamenii ar trebui să calculeze energia numai în Joule şi în plus să ignore şi semnul /c2, deoarece s-a demonstat clar că este greşit.

Poate că au vrut să spună astfel:

0,511 MeV = 0,511×c2 MeV/c2 = 0,511×8,9875561×1016 MeV/c2 = 4,5926×1016 MeV/c2, dar aceasta este altceva.