Utilizarea metodelor interactive în învățământul preșcolar


Autor: prof. înv. preșcolar Toma Alina Elena
Liceul Tehnologic ,,Al. Vlahuță”
Com. Podu Turcului, jud. Bacău

Cerința primordială a educației progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităților de învățare și de muncă independentă, cu activitățile de cooperare, de învățare în grup și de muncă interdepentă. Acest fapt îl putem realiza în grădinița de copii prin îmbinarea armonioasă a metodelor tradiționale cu cele moderne. Pentru a dezvolta întregul potenţial al copilului, am proiectat şi derulat un program de activităţi în cadrul mai multor discipline utilizând metodelor și tehnicilor interactive, având convingerea că prin utilizarea acestor metode voi obține rezultate bune și foarte bune în activitatea didactică cu preșcolarii
Voi exemplifica în continuare câteva modalități concrete de proiectare și desfășurare a activităților cu preșcolarii prin utilizarea strategiilor didactice interactive în concordanță cu particularitățile dezvoltării psihice ale preșcolarilor.
În cadrul proiectului tematic „Magia primăverii”, subproiectul „E zvon de primăvară”, la Cunoașterea mediului am aplicat metoda R.A.I. pentru a fixa și sistematiza cunoștințele preșcolarilor cu privire la pomii fructiferi: înfățișare, alcătuire, condiții necesare creșterii și dezvoltării, importanță etc.
Am organizat jocul „Răspunde-Aruncă-Întreabă” și am folosit ca element de joc o minge. Preșcolarii au fost așezați în cerc, li s-a prezentat o imagine în concordanță cu tema propusă și au fost antrenați în joc, având ca sarcină formularea de întrebări și răspunsuri pe baza imaginii date.
Proiectul tematic „Pe cărările toamnei” a oferit numeroase ocazii de utilizare a metodelor interactive: metoda cubului a fost utilizată la cunoașterea mediului, jocul didactic „Bogățiile Toamnei”, Turul galeriei a fost aplicat după activitatea de pictură și activități practice, unde am realizat „Pălăria Toamnei” sau măști pentru Hallowen.
Metoda exploziei stelare a fost aplicată cu succes la activitatea de cunoașterea mediului, convorbire: „Albina și mierea de albine”, în cadrul proiectului tematic „Magia primăverii”. Am prezentat copiilor un borcan cu miere, prin care le-am trezit interesul de a participa la activitate. Am prezentat și steluțele utilizate, am explicat rolul acestora.
Preșcolarii vor formula întrebări de tipul „Cine?”, „Unde?”, „Cum?”, „De ce?” la care doresc răspuns, ajutându-se de imagini sugestive despre albine și viața lor.
În cadrul proiectului tematic „Din lumea celor necuvântătoare”, subtema „În ogradă la bunici” am folosit metoda Cubul la activitatea de observare „Pisica și cățelul”, organizând jocul „Cubul cu animale domestice”. (fragment)