Studiu de specialitate – Valențe formative ale activității de compunere și rezolvare de probleme, în direcția dezvoltării creativității la copii


Autor: prof. înv. primar Buda Voichița
Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, jud. Maramureș

Compunerea unor probleme de matematică este activitatea matematică ce solicită în cea mai mare măsură gândirea copilului. Compunerea de probleme contribuie la dezvoltarea creativităţii elevilor, la clarificarea, aprofundarea şi fixarea cunostinţelor învăţate la acest obiect de studiu. Rezolvarea unei probleme de matematică înseamnă elaborarea raţională a soluţiei, construind un şir de judecăţi logice prin raportarea valorilor numerice date la una sau mai multe valori numerice necunoscute. Rezolvând probleme, formăm la elevi priceperi şi deprinderi de a analiza situaţia dată de problemă, de a intui şi descoperi calea prin care se obţine ceea ce se cere în problemă. Din acest motiv, învăţătorul trebuie să acorde o atenţie deosebită activităţii de compunere şi rezolvare de probleme. (…)
În lecţiile de compunere şi rezolvare de probleme, am urmărit obiectivele:
-Dezvoltarea capacităţilor de compunere şi rezolvare de probleme;
-Formarea deprinderilor de a compune probleme după anumite cerinţe;
-Dezvoltarea gândirii şi a creativităţii, prin găsirea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor;
-Analizarea şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice;
-Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate;
Evaluare iniţială – clasa a III-a
Capacitatea: cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; explorare-cunoaştere şi investigare de probleme;
Subcapacitatea: Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100
Obiective operaţionale:
să efectueze corect adunări şi scăderi în concentrul 0-100;
să rezolve probleme, utilizând limbajul matematic;
să rezolve probleme cu trei operaţii prin două moduri;
să compună probleme, care să se rezolvă prin două operaţii;
ITEMII:
1. Efectuează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:
24 + (20 + 7 – 9) =
2. Cu cât este mai mare suma numerelor 248 şi 34 decât diferenţa lor? (Scrie rezolvarea şi sub formă de exerciţiu).
3. La un magazin s-au adus 28 de caiete şi 14 cărţi. S-au vândut 8 caiete şi 5 cărţi. Câte cărţi şi caiete au rămas nevândute? (Rezolvă problema în două moduri).
4. Compune o problemă care să se rezolve prin două adunări. (fragment)