Studiu de specialitate – Competențele cadrului didactic


Autor: prof. înv. primar Petrescu Oana – Cătălina
Școala Gimnazială Dobrun

Profesorul îndeplineşte o profesiune de o deosebită importanţă, aceea care asigură formarea şi pregătirea personalităţii tinerelor generaţii şi pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ, strâns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală şi cetăţenească.
În concepţia pedagogică modernă, pentru ca profesorul să poată concepe, organiza, proiecta actul educaţional, are neapărată nevoie de: pregătire, tact şi măiestrie psihopedagogică, care sunt cerute, îndeosebi, de ipostaza de educator.
Competențele au o sfera de cuprindere mai mare decât a aptitudinilor, ele presupunând și rezultatele activității, pe lângă cunoaștere și capacitatea de a efectua un lucru bine, corect. Competența didactică implică problematica eficienței predării și a stabilirii unor criterii de eficiență.
O anumită categorie de competențe sunt cerute de profesiunea didactică, atunci când ne gândim la managementul stresului.Stresul este tot mai răspândit în rândul profesorilor, putând să afecteze și performanța profesională.
În contextul creat de reformele educaționale care se desfășoară atât în țara noastra, cât și în multe alte țări, context al globalizării și integrării regionale sau mondiale, au fost acceptate câteva caracteristici dezirabile ale profesorilor, ținând cont de competențele specifice profesiunii didactice :
Profesorii competenți sunt devotați elevilor și învățării realizate de aceștia: îi tratează în mod echitabil, înțeleg modul în care elevii se dezvoltă și învață, sunt conștienți de influența contextului și a culturii asupra comportamentului, încurajează menținerea stimei de sine, responsabilitatea și respectul elevilor pentru diferențele individuale, culturale, religioase, și rasiale.
Profesorii competenți cunosc disciplinele pe care le predau și modul în care să predea acele discipline elevilor: cunoașterea în profunzime a disciplinei, dezvoltă capacități analitice și critice cu privire la acele cunoștințe, înțeleg unde pot să apară dificultăți și adaptează stilul de predare în mod corespunzător, creeează trasee multiple pentru parcurgerea temelor specifice disciplinei, fiind adepții învățării elevilor prin formularea unor idei personale.
Profesorii competenți sunt responsabili pentru managementul și monitorizarea modului în care elevii învață: crează, mențin și modifică spațiul pentru a capta și susține interesul elevilor, utilizează eficient resursele temporale, invită alți adulți să participe la activitățile de predare organizată, sunt adepții negocierii unor reguli liber acceptate de interacțiune sociala între elevi, elevi-profesori, știu să motiveze elevii pentru a învăța, evaluează obiectiv progresul fiecărui elev.
Profesorii competenți se gândesc sistematic la modul în care predau și învață din propria experiență: inspiră elevilor: curiozitate, toleranță, onestitate, respect față de diversitate; extrag din cunoașterea dezvoltării umane subiecte de instruire și educație, sunt angajați în învățarea continuă și îi încurajează pe elevi să aibă o perspectivă asemanătoare, aprofundează cunoașterea, își îndreaptă judecățile, adaptează predarea la noile descoperiri.
Profesorii competenți sunt membrii ai unor comunitați care învață: contribuie la eficacitatea și eficiența școlii, cunosc resursele comunității care pot fi contactate pentru a acționa în beneficiul elevilor, găsesc modalități de a lucra colaborativ și creativ cu părinții. (fragment)