Responsabilitate socială și voluntariat în grădiniță


Autor: prof. înv. preșcolar Toma Alina Elena
Liceul Tehnologic ,,Al. Vlahuță”
Com. Podu Turcului, jud. Bacău

Tema stabilită în anul şcolar 2012-2013 pentru cercurile pedagogice şi şedintele de catedră, dar şi pentru programul ,,Să ştim mai multe, să fim mai buni” este de interes european pentru etapa actuală şi atrage atenţia asupra rolului pe care şcoala îl are în formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de implicare în viaţa socială prin activităţi de voluntariat.
VOLUNTARIATUL este activitatea de interes public desfaşurată din proprie iniţativă de orice persoană fizică în folosul altora, fără a primi o contracomprestaţie materială.
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce persoană eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pa care o dobandeşti prin muncă, atunci când iei decizii şi acţionezi în anumite situaţii indifrent de natura lor. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ şi VOLUNTARIATUL încep în şcoală şi continuă toata viaţa.
Pornind de la moto-ul “Sunt eu mic, dar sunt voinic. Dacă vreau, pot să mă implic!” în acest an şcolar am proiectat şi desfăşurat în grădiniţă diverse activităţi extracurriculare, remarcate fiind activităţile de voluntariat.
Obiectivul general al acestor activitaţi de voluntariat a fost implicarea directă a copiilor şi familiilor acestora şi formarea valorilor universale: cooperare, întrajutorare, responsabilizare.
Activitatea cu titlul ,,Dăruieşte din suflet” a avut ca scop colectarea şi dăruirea de jucării copiilor din secţia de pediatrie a Spitalului PoliMed Podu Turcului. Copiii au facut parte din echipe care au participat la colectarea, selectarea şi ambalarea jucăriilor, au nutrit sentimente pozitive pentru copiii bolnavi, au legat prietenii cu aceştia şi cu personalul medical întâlnit.
Implicarea preşcolarilor în activităţi de ecologizare a contribuit la formarea de comportamente şi atitudini pozitive faţă de mediu şi elementele componente ale acestuia. Adunarea hârtiilor, ambalajelor, tăierea crengilor uscate din pomi şi arbori ornamentali din parcul grădiniţei, văruirea trunchiurilor copacilor şi reamenajarea rondurilor cu flori prin plantarea unor răsaduri au fost câteva din activităţile prin care preşcolarii au obţinut performanţe pentru sănătatea mediului.
Şi programele artistice, serbările susţinute cu diferite prilejuri, scenetele cu temă precum ,,Grijă pentru o floare”, ,,Iubeşte natura”, ,,SOS Planeta albastră”, prin mesajul etic transmis, preşcolarii îşi formează deprinderi de îngrijire a mediului, se responsabilizează şi învaţă secrete ascunse ale voluntariatului care nu se încheie odata cu aceste acţiuni, ci continuă pe toată durata vieţii.