Protejăm mediul. Suntem ECO-ȘCOALĂ


Autor: prof. Simona Păcurar
Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează. Este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 72 de organizaţii din 63 de ţări. În România, Programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.
Steagul Verde reprezintă premiul simbol al educaţiei pentru mediu şi este acordat şcolilor care implementează cu succes programul.
Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare a debutat în Programul ECO-ŞCOALA în anul 2004 şi a obţinut steagul verde în 2006.
La nivelul unei unităţi şcolare, Comitetul ECO-ŞCOALA răspunde de proiectarea şi realizarea activităţilor prin care se încearcă remedierea unor problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea locală.
Din Comitetul ECO-ŞCOALA al Colegiului Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare fac parte un număr de 66 de elevi, 20 cadre didactice şi 33 părinţi, 4 reprezentanţi ai administraţiei şcolii, primarul municipiului Satu Mare, un reprezentant al Consiliului Local, preşedintele Consiliului Judeţean şi alte persoane de la instituţii în domeniul protecţiei mediului.
Dintre problemele de mediu cu care se confruntă comunitatea locală sătmăreană, în urma discuţiei cu specialişti de la A.P.M. Satu Mare, ne-au atras atenţia următoarele aspecte:
calitatea necorespunzătoare a aerului;
gestionarea (colectare, tratare, valorificare, eliminare) necorespunzătoare a deşeurilor menajere;
degradarea mediului natural şi construit;
poluarea mediului datorată activităţilor din transport;
degradarea mediului datorată turismului şi agrementului.
În urma analizei problemelor de mediu cu care se confruntă comunitatea locală, Comitetul ECO-ŞCOALA al colegiului nostru şi-a propus pentru anul şcolar 2012-2013 realizarea unor acţiuni care să aducă o contribuție, fie ea cât de mică, în vederea remedierii situației. Comitetul a decis implementarea a două teme dintre cele propuse de coordonarea internaţională: „Curtea şcolii” şi „Managementul deşeurilor”. În semestrul I şi-a propus să pună accent pe activităţi legate de prima temă aleasă, „Curtea şcolii”, iar în semestrul II şi-a propus să pună accent pe activităţi legate de a doua temă aleasă, „Managementul deşeurilor”.

Participând la programul mondial ECO-ŞCOALA colegiul nostru contribuie la protejarea mediului înconjurător alături de alte şcoli, instituţii, din România şi din U.E., elevii identifică şi conştientizează problemele de mediu ale comunităţii locale, naționale și inclusiv mondiale şi îşi pot pune în practică ideile prin acţiuni de voluntariat, în afara orelor de curs. Elevii implicaţi în acest program oferă exemple de bună-practică colegilor prin promovarea activităţilor în buletinul informativ al şcolii şi la nivelul postului de radio al şcolii, dar şi comunităţii locale prin promovarea activităţilor în presa locală.

Astfel pot contribui la sensibilizarea colegilor, părinţilor, a comunităţii locale faţă de problemele de mediu şi la mobilizarea, pe viitor, a cât mai multor voluntari la acţiuni de protejare a mediului înconjurător, deci la educaţia ecologică a semenilor.
Problemele de mediu trebuie să fie problemele noastre, ale tuturor, pentru că mediul înconjurător nu trebuie considerat ca o moștenire de la strămoși, ci ca un împrumut de la copiii noștri.