Parteneriat pentru o educație ecologică „Suntem mici, dar știm să păstrăm curățenia”


Autor: prof. înv. preșc. Adina Dumitrean
Grădinița P.P. Nr. 11 Arad

“Dacă nu vom gospodări cu înțelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o planetă pustiită”
(Acad. St. Milcu)

ARGUMENT
Mediul în care trăim şi muncim cunoaşte transformări majore datorită intervenției necontrolate a omului asupra naturii şi mediului înconjurător. Pădurile care se răresc pe zi ce trece, florile care se ofilesc şi dispar pentru totdeauna din cauza poluării, gunoaiele care ne înconjoară, deșeurile rezultate în urma activității omului, poluarea necontrolată a apelor şi aerului ca urmare a dezvoltării industriale, creşterea demografică sunt probleme grave ale contemporaneității, probleme care dacă nu se încearcă a fi rezolvate imediat vor duce la consecinţe grave asupra sănătății planetei Pământ.
Iată de ce avem datoria de a oferi copiilor posibilitatea de a cunoaşte frumusețile şi beneficiile pe care natura ni le oferă, de a se bucura de natură cu frumusețile ei şi de a forma la preşcolari o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător..
Prin implicarea copiilor în activități de cunoaştere şi înțelegere a unor fapte şi fenomene din universul apropiat, prin cunoaşterea frumusetilor şi beneficiilor unei vieți în mijlocul naturii, identificarea unor probleme de degradare a mediului, dorim să formăm la copii o atitudine corectă, responsabilă faţă de mediul apropiat pentru o viață civilizată şi sănătoasă.
De aceea, grupa mare a Grădiniței PP nr. 11 Arad, ne-am implicat în Proiectul Parteneriat Internaţional “Să ne păstrăm copilăria” alături de Şcoala din Pilu Arad, dar şi alte instituții de învățământ din întreaga ţară desfăşurând activități specifice. Astfel, proiectul lunii decembrie a constat în acțiuni ecologice, de igienizare şi protecţie a mediului înconjurător. Acest proiect s-a desfăşurat pe parcursul a două luni în anul şcolar 2009-2010, în tot acest timp desfăşurându-se în grădinița noastră activități ecologice interactive la clasă.
OBIECTIVE
Dezvoltarea capacității de cunoaştere şi înțelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozității pentru investigarea acestuia;
Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta;
Însuşirea unor reguli cu caracter ecologic ce vizează asigurarea unui echilibru între sănatatea individului, a societății, a mediului, precum şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste reguli.
Acţiunile au constat în strângere de deşeuri din împrejurimile grădiniței, plantarea de arbuşti şi pomi fructiferi în curtea grădiniței şi împărţire de pliante şi fluturaşi care conţineau un semnal de alarmă pentru trecători „Curățenia de păstrați, aer curat respirați”. (fragment)